Universitatea Stefan cel Mare Suceava

 

ediţia a X-a

Student pentru 1 zi
Prezentarea concursului


Consultaţi prezentarea pentru clasele a XII-a sauclasele a XI-a


CONCURSUL INDIVIDUAL, pentru clasele a XII-a

Acest concurs este adresat elevilor din clasele a XII-a.
Durata testului va fi de 2 ore şi se va desfăşura începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

 • 1 Aprilie 2017: Istorie, Geografie, Ştiinţe socio-umane (Filosofie şi Psihologie), Economie; Lb. Română, Lb. Engleză, Lb. Franceză, Lb. Spaniolă, Lb. Italiană, Lb. Ucraineană, Comunicare şi Relaţii Publice;
 • 8 Aprilie 2017: Informatică, Electronică-automatizări, Electrotehnică şi Energetică, Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic, Mecatronică și grafică asistată de calculator (AutoCAD), Controlul și expertiza produselor alimentare, Ingineria produselor alimentare;
 • 27 Martie 2017: termenul limită pentru înscrieri;

Pentru această probă, profesorii de specialitate vor selecta maximum trei dintre elevii liceului pentru fiecare domeniu de concurs. Un elev poate fi selectat pentru un singur domeniu de concurs.
Listele avizate de directorul colegiului/liceului vor fi trimise către secretariatul concursului „Student pentru o zi" (SP1Z) din Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, prin fax sau e-mail:

Asistent coordonator concurs „Student pentru o zi":

Laura TĂNASE
Corp E, Parter, Camera E013
Telefon: 0230 520 316
Fax: 0230 520 316
E-mail: 1zi@usv.ro

ATELIER DE LUCRU PENTRU PROFESORII ÎNSOȚITORI
De asemenea, fiecare colegiu/liceu participant va trimite, până la datele menționate mai sus, lista avizată de director cu cadrele didactice propuse pentru însoţirea elevilor la concurs şi participarea la atelierul de lucru pentru profesori organizat de universitate.

PREMII şi DIPLOME
În ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la testul de specialitate se vor acorda următoarele premii pentru fiecare disciplină de concurs:

 • Certificat de agrementare din partea Universităţii „Ştefan cel Mare" (care oferă deţinătorilor posibilitatea de a fi studenţi ai universităţii, beneficiind de scutirea de plată a taxelor de înscriere şi înmatriculare la USV)
 • La alegere, unul din următoarele abonamente: Abonament 1 lună la Bazinul de înot; abonament 1 lună la Sala de forţă; abonament 1 lună la manifestările din Auditorium Joseph Schmidt
 • Premii de participare:
  • Pachet USV
  • Diplome de participare pentru toţi concurenţii.

mergi la începutul paginii Λ


CONCURSUL TEMATIC PE ECHIPE, pentru clasele a XI-a

Acest concurs este adresat elevilor din clasele a XI-a. Echipe formate din 3 elevi vor avea un interval de aproximativ două luni pentru finalizarea lucrărilor ce vor aborda una din temele/problemele/proiectele propuse.
Etapa finală a acestui concurs se va desfăşura conform următorului calendar:

 • 13 Mai 2016: Informatică, Electronică Automatizări, Electrotehnică și Energetică, Inginerie Economică în domeniul electric, Electronic și Energetic, Fizică distractivă, Ingineria produselor alimentare, Istorie, Geografie, Științe Socio-umane (Filosofie și Psihologie), Lb. Franceză

Etapa 1 (termen limită 24 aprilie 2017):
Se trimit contribuţiile preliminare ale echipelor (numele participanţilor, acordul profesorului coordonator, titlul proiectului şi o scurtă descriere a obiectivelor propuse în cadrul proiectului). Acest rezumat trebuie să aibă între 400 şi 600 de cuvinte şi poate include o fotografie / diagramă / schemă / grafic.
Este preferabil să fie redactat în Microsoft Office Word sau Open Office Word şi să fie trimis prin e-mail la adresa 1zi@usv.ro (cu confirmare de primire). În urma evaluării propunerilor primite, se vor selecta maximum 20 de echipe pentru fiecare domeniu de concurs. Propunerile selectate în urma acestei prime etape se vor anunţa on-line, pe pagina web a concursului ( www.1zi.usv.ro ), până la data de 28 aprilie 2017.

Etapa 2 (termen limită de primire a lucrărilor finale 8 mai 2017) :
Lucrările finale trebuie să aibă între 3000 şi 4000 de cuvinte şi pot include fotografii / diagrame / scheme / grafice.

Etapa 3
Vor avea loc prezentările orale ale lucrărilor la Universitatea „Ştefan cel Mare". Ele nu vor depăşi 10 minute şi vor fi urmate de întrebări adresate de membrii comisiilor.

PREMII şi DIPLOME
Această secţiune a concursului va avea următoarele premii (pe echipă):

 • Pachet USV
 • La alegere, unul din următoarele abonamente: Abonament 1 lună la Bazinul de înot; abonament 1 lună la Sala de forţă; abonament 1 lună la manifestările din Auditorium Joseph Schmidt

Se vor acorda diplome de finalişti pentru toate echipele participante la faza finală.

mergi la începutul paginii Λ


Parteneri media