Universitatea Stefan cel Mare Suceava

 

ediţia a XI-a

Student pentru 1 ziClasele a XII-a


Tematicile de concurs (link în titlul disciplinei) şi echipele organizatoare pentru fiecare domeniu de concurs


Ingineria produselor alimentare

S.l.dr.ing. Sorina Ropciuc

sorinaropciuc@yahoo.com

Controlul și expertiza produselor alimentare

S.l.dr.ing. Sorina Ropciuc

sorinaropciuc@yahoo.com

Gastronomie S.l.dr.ing. Micșunica RUSU

rusum@fia.usv.ro

     
Ecologie și Protecția Mediului S.l.dr.ing. Laura APOSTOL
S.l.dr.ing. Cristina GHINEA

laura.apostol@fia.usv.ro
cbghinea@yahoo.com

     

Comunicare și relații publice

Lect.univ.dr. Iuliana APETRI

ibicor@yahoo.fr

Limba și Literatura Română

Lector univ. dr. Monica-Geanina Bilaucă

monicabilauca@yahoo.com

Limba și Literatura Italiană

asistent univ.dr. Cornelia NICHIFOR

cornelianichifor@yahoo.com

Limba și Literatura Spaniolă

Lector univ.dr. Cătălina-Iuliana PÎNZARIU

tea_ina_pin@yahoo.es

Limba și Literatura Franceză

Lector univ.dr. Elena-Camelia Biholaru

cameliabih@yahoo.com

Limba și Literatura Engleză

Lector univ.dr. Daniela Marțole
Lector univ.dr. Daniela Hăisan

danielamartole@yahoo.com
daniella.haisan@gmail.com

     

Geografie

Lector univ.dr. Maria-Magdalena Lupchian

slmagda@hotmail.com

Istorie

Conf.univ.dr. Florin Pintescu

florinp@atlas.usv.ro

Filosofie

Lector univ.dr. Rodica-Maria Iacobescu

rodica.iacobescu@usm.ro

Psihologie

Conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc

bpopoveniuc@gmail.com

     

Electrotehnică, Energetică și Electromecanică

Prof.univ.dr.ing. Dan Laurențiu MILICI

dam@eed.usv.ro

     

Proiectare asistată de calculator în AutoCAD

Sef lucrari dr.ing. Sergiu SPÎNU

sergiu.spinu@fim.usv.ro

     

Economie

Conf.univ.dr. Mihai Popescu
Conf.univ.dr. Carmen Boghean

mihaip@seap.usv.ro
carmenb@seap.usv.ro

Clasele a XI-a


Tematicile de concurs (link în titlul disciplinei) şi echipele organizatoare pentru fiecare domeniu de concurs


Ingineria produselor alimentare

S.l.dr.ing Sorina Ropciuc

sorinaropciuc@yahoo.com

Controlul și expertiza produselor alimentare

S.l.dr.ing. Sorina Ropciuc

sorinaropciuc@yahoo.com

Gastronomie S.l.dr.ing. Micșunica RUSU

rusum@fia.usv.ro

     
Ecologie și Protecția Mediului S.l.dr.ing. Laura APOSTOL
S.l.dr.ing. Cristina GHINEA

laura.apostol@fia.usv.ro
cbghinea@yahoo.com

     
Limba și Literatura Franceză Lector univ. dr. Corina IFTIMIA

iftimiacorina@yahoo.fr

     

Geografie

Lector univ.dr. Maria-Magdalena Lupchian

slmagda@hotmail.com

Istorie

Lector univ.dr. Harieta Sabol

harieta@atlas.usv.ro

Filosofie

Lector univ.dr. Rodica-Maria Iacobescu

rodica.iacobescu@usm.ro

Psihologie

Conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc

bpopoveniuc@gmail.com

     

Fizică distractivă

Asist.univ.dr. Camelia Pîrghie

Camelia.pirghie@fim.usv.ro

     

Electrotehnică, Energetică și Electromecanică

Prof.univ.dr.ing. Dan Laurențiu MILICI

dam@eed.usv.roParteneri media