Universitatea Stefan cel Mare Suceava

 

ediţia a XII-a

Student pentru 1 ziClasele a XII-a


Tematicile de concurs vor fi actualizate în curând.


Tematicile de concurs (link în titlul disciplinei) şi echipele organizatoare pentru fiecare domeniu de concurs


Ingineria produselor Alimentare  și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare Șef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC sorinaropciuc@yahoo.com
Gastronomie Șef lucrări dr. ing. Micșunica RUSU rusum@fia.usv.ro
Ecologie și Protecția Mediului

Șef. Lucrări dr. ing. Laura APOSTOL
Șef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA

laura.apostol@fia.usv.ro
cbghinea@yahoo.com
Comunicare și Relații Publice Lector univ. dr. Ioan –Petru MARIAN-ARNAT marian_petru@yahoo.com
Limba și Literatura Română Lector.univ.dr. Monica-Geanina BILAUCĂ monicabilauca@yahoo.com
Limba și Literatura Italiană Lector univ.dr. Ciprian POPA ciprianpopa@litere.usv.ro
Limba și literatura Spaniolă Asist. univ.dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN alinavarvaroi@yahoo.com
Limba și Literatura Ucraineană Asist. univ.dr. Angela ROBU angelyk2009@yahoo.com
Limba și Literatura Franceză Lector univ.dr. Elena-Camelia BIHOLARU cameliabih@yahoo.com
Limba și Literatura Engleză Lector univ.dr. Daniela-Maria MARȚOLE
Lector univ.dr. Dan- Nicolae POPESCU
danielamartole@yahoo.com
dan_ppsc@yahoo.com
Limba și Literatura Germană Conf.univ.dr. Ralica-Mihaela DIMIAN ralucadimian@gmail.com
Geografie Lector univ.dr. Maria-Magdalena LUPCHIAN slmagda@hotmail.com
Istorie Conf.univ.dr. Florin Pintescu florinp@atlas.usv.ro
Filosofie Conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc bpopoveniuc@gmail.com
Psihologie Lect.univ.dr. Petruța Rusu petruta.rusu@usm.ro
Managementul energiei și energia regenerabilă Prof.univ.dr.ing. Radu Dumitru PENTIUC radup@eed.usv.ro
Sisteme electrice Prof.univ.dr. ing. Dan Laurențiu MILICI dam@eed.usv.ro
Electronică și automatizări Șef lucrări dr.ing. Adrian PETRARIU apetrariu@eed.usv.ro
Proiectare asistată de calculator în AutoCAD Șef lucrări dr.ing. Sergiu SPÎNU sergiu.spinu@fim.usv.ro
Economie Conf.univ.dr. Mihai POPESCU
Conf.univ.dr. Carmen Boghean
mihaip@seap.usv.ro
carmenb@seap.usv.ro

Clasele a XI-a


Tematicile de concurs vor fi actualizate în curând.


Tematicile de concurs (link în titlul disciplinei) şi echipele organizatoare pentru fiecare domeniu de concurs


Ingineria produselor Alimentare  și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare Șef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC sorinaropciuc@yahoo.com
Gastronomie Șef lucrări dr. ing. Micșunica RUSU rusum@fia.usv.ro
Ecologie și Protecția Mediului Șef. Lucrări dr. ing. Laura APOSTOL
Șef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA
laura.apostol@fia.usv.ro
cbghinea@yahoo.com
Limba și Literatura Franceză Lector univ. dr. Mariana ȘOVEA mxsovea@yahoo.com
Geografie Lector univ.dr. Maria-Magdalena LUPCHIAN slmagda@hotmail.com
Istorie Conf.univ.dr. Florin Pintescu florinp@atlas.usv.ro
Filosofie Conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc bpopoveniuc@gmail.com
Fizică/Astronomie și Astrofizică Lector univ.dr. Ana-Camelia Pîrghie camelia.pirghie@fim.usv.ro
Managementul energiei și energia regenerabilă Prof.univ.dr.ing. Radu Dumitru PENTIUC radup@eed.usv.ro
Sisteme electrice Prof.univ.dr. ing. Dan Laurențiu MILICI dam@eed.usv.ro
Electronică și automatizări Șef lucrări dr.ing. Adrian PETRARIU apetrariu@eed.usv.ro


Parteneri media