Biblioteca Universităţii

Acte normative

Legea nr. 334/31 mai 2002 - Legea bibliotecilor

Legea nr. 182/25 octombrie 2000  - Protejarea patrimoniului cultural national mobil

Legea educaţiei naţionale

H.C.M. nr. 2230/8 decembrie 1969 - Gestionarea bunurilor materiale

Legea nr. 22/18 noiembrie 1969 - Angajarea gestionarilor

Ordinul nr. 5286/12 noiembrie 2004 - Regulament pentru împrumut interbibliotecar

Legea 677/2001 - protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 8/1996 - Dreptul de autor și drepturile conexe

Hotărâre Senat 17/19 februarie 2015 - Procedura privind organizarea examenului de promovare a personalului didactic auxiliar și nedidactic