Biblioteca Universităţii

Biblioteca astăzi

Ce înseamnă biblioteca astăzi?


Cine și-a imaginat vreodată că bibliotecile vor dispărea are astăzi răspunsul dat de realitatea vieții: de la Macron la Putin, de la Johannis la Trump, tema bibliotecii ca mediu propice formării generațiilor tinere este abordată nu doar pentru că aduce voturi, ci și pentru că orice conștiință de lider responsabil se confruntă cu adevărul pe care, din când în când, îl și recunoaște.

Bibliotecile reprezintă o parte a lumii moderne, chiar una dintre cele mai interesante, diverse și „stabilizatoare” în același timp. Avem nevoie de ele deoarece aici e tezaurizată memoria umanității.

Nu vom recurge acum, cu scuzele de rigoare, la niciun argument livresc de autoritate. Ne-am propus să vorbim cititorului despre Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în relația ei directă cu beneficiarul.

Biblioteca USV este o bibliotecă universitară, fără statut juridic special, direct coordonată de Rectoratul instituției de învățământ superior. Are o vechime de 55 de ani și e structurată pe principiile de organizare a unei biblioteci enciclopedice. Aceasta înseamnă că cititorul pășește în ea nu doar pentru a consulta carte științifică și academică, ci și beletristică, literatură pentru copii și alte documente. Pe lângă accesul la publicațiile existente în fondurile de bază, cititorii bibliotecii universitare beneficiază și de accesul la colecțiile de reviste de la cele mai mari biblioteci științifice din lume, precum SpringerLink, Web of Knowledge, Electronic Library (IEL), Forest Science Database. Biblioteca este dotată cu calculatoare performante pentru utilizatorii ei și acces la internet, iar serviciile de bibliotecă sunt gratuite pentru „familia academică”, adică utilizatorii din USV. Personalul didactic, doctoranzii și studenții beneficiază de serviciul împrumut interbibliotecar național și internațional.

Biblioteca USV oferă și un număr consistent de volume la „raft deschis”, în cele 3 săli de lectură din corpurile A și E ale universității sucevene.

Cu un număr de peste 300 000 de volume, Biblioteca USV s-a dezvoltat continuu. Accesul la documentele se face prin căutarea lor în catalogul electronic Aleph, accesând site-ul Bibliotecii la adresa www.biblioteca.usv.

Inserată tumultului vieții studențești (deseori spațiile bibliotecii universitare sucevene se transformă într-o tribună de dezbateri cu prilejul lansărilor de carte, a expozițiilor și manifestărilor științifice, mese rotunde, simpozioane, ateliere, colocvii), Biblioteca oferă liniștea și confortul de care au nevoie toți cei care îi calcă pragul.

Numărul cititorilor crește de la un an la altul, înregistrându-se în fiecare an universitar între 5 000 – 6 500 de cititori activi. Promovarea ofertei educaționale a universității este de neconceput fără vizita la bibliotecă: „Porți deschise” spre cunoaștere pentru studenții anilor I, „Școala altfel”, Saloanele de carte, „Zilele Eminescu”, Expozițiile de carte organizate cu diferite prilejuri aniversare, întâlnirile cu profesorii universității și personalități culturale în cadrul evenimentului Omul și cartea, întâlniri de neuitat cu autori, simpozionul închinat diversității în Bucovina constituie doar o infimă parte a activităților desfășurate în „laboratorul de carte” al USV.

Deschisă publicului sucevean și comunității academice în egală măsură, Biblioteca are propriile parteneriate cu biblioteci universitare din Ucraina și Republica Moldova, instituții culturale, media, cu administrația locală, promovând știința, dimensiunile culturale, artistice, turistice, folclorice a zonei. Deschiderea internațională se concretizează în protocoale de colaborare, în schimburi de experiență cu alte biblioteci din țară și străinătate, în fiecare an tot mai importante ca număr și valoare. Personalul Bibliotecii participă la Programul Erasmus + și a beneficiat de stagii de perfecționare în Polonia, Slovacia, Turcia, Bulgaria, Spania, Ungaria, Germania, Italia.

Sistemul de transfer și schimburi de carte funcționează și dinspre Biblioteca USV către alte biblioteci din țară și străinătate, colecțiile se „împrospătează”, se completează, apar noi colecții pentru studiu și cercetare, astfel încât acestea au devenit valoroase și extrem de solicitate de către cititori. În fiecare lună, peste 10 000 de publicații circulă prin intermediul Serviciului de împrumut al Bibliotecii USV.

Infrastructura Bibliotecii se află într-un proces permanent de modernizare și actualizare. Procesul de informatizare continuă. În acest an universitar, pentru utilizatorii bibliotecii au fost cumpărate 16 calculatoare și 40 de tablete prin proiecte europene.

Lunile mai, iunie și iulie sunt luni de examene. Locurile în bibliotecă devin insuficiente, liniștea e prețuită mai mult ca oricând. Rețeaua bibliotecilor universitare este restrânsă, de aceea colaborările noastre cu bibliotecile publice sunt prioritare.

Visăm la o Românie competetivă, în continuă dezvoltare în toate domeniile, cu oameni citiți și bine informați.

Visăm la o Românie în care fiecare comunitate, mai mare sau mai mică, de la cartierul unui oraș până la satul mereu uitat de către cei care ar trebui să știe că și „cartea” reprezintă una dintre nevoile existenței umane, ar putea include o „lume a cărților”, în care cetățeanul obișnuit să vină cu plăcere pentru a uita de stresul cotidian și a pătrunde în lumea seducătoare a cărților. Visăm la o țară în care nevoia de lectură să fie recunoscută ca una din nevoile fundamentale, de zi cu zi, ale omului modern. Visăm la „caravanele de carte” nu doar în campanii (eventual, electorale….). Visăm la ziua în care vom alege să traversăm prin viață cu o carte în mână.

Profesor universitar DHC Sanda-Maria Ardeleanu - Coordonator al Bibliotecii USV

Bibliotecar prof. Stela Purici - Compartimentul Comunicarea Colecțiilor al Bibliotecii USV

 

Colectie Link-uri


Acces baze de date