Biblioteca Universităţii

Permis

  

Localizare: Corp E, parter, cam. E004
Program: Luni-Vineri: 09:00 – 18:00
  Sâmbătă:    09:00 – 13:00

         

Înscrierea la Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” se face pe baza unui permis de bibliotecă sub formă de card electronic şi se eliberează prezentând următoarele acte:

  • carnet de student vizat pentru anul universitar în curs;
  • carte de identitate valabilă;
  • legitimaţie / adeverinţă de serviciu vizată, pentru utilizatorii externi;
  • cerere tipizată pentru emitere card.

Permisul se eliberează contra unei taxe achitate de fiecare utilizator, diferenţiat pe categorii de utilizatori.

Cardul de bibliotecă este valabil pentru toate punctele de împrumut şi se eliberează pentru perioada de:

  • 3 - 4 ani, în cazul studenţilor cu licenţă;
  • 2 ani pentru masteranzi;
  • 3 ani pentru doctoranzi;
  • este valabil până la întocmirea fişei de lichidare pentru cadrele didactice şi angajaţii universităţii;
  • pentru un an calendaristic pentru utilizatorii externi;

Cardul de bibliotecă se vizează gratuit la fiecare început de an universitar pentru înregistrarea eventualelor modificări privind adresa sau statutul profesional al utilizatorilor şi este valabil până la semnarea Fişei de lichidare.

În cazul pierderii sau deteriorării cardului electronic, titularul este obligat să înştiinţeze serviciul de informaţii al bibliotecii în vederea emiterii unui duplicat, pe baza actelor necesare unei eliberări de permis.

Permisul de bibliotecă este personal şi netransmisibil.

Prin înscrierea şi deţinerea permisului de bibliotecă sub formă de card electronic utilizatorul îşi asumă responsabilitatea de a respecta Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii universităţii.