Biblioteca Universităţii

Probleme europene

  Information Office of the Council of Europe in Bucharest Pagina WEB

                             

Adresele Web ale Consiliului Europei 

  Portalul Consiliului Europei Pagina WEB
  Comitetul Miniştrilor Pagina WEB
  Adunarea Parlamentară Pagina WEB
  Secretarul General Pagina WEB
  Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa Pagina WEB

 

Drepturile Omului

  Pagina de acces a drepturilor omului Pagina WEB
  Curtea Europeană a Drepturilor Omului Pagina WEB
  Prevenirea torturii Pagina WEB
  Comisia Europeană Împotriva Rasismului şi a Intoleranţei Pagina WEB
  Media Pagina WEB
  Comisarul pentru drepturile omului Pagina WEB

 

Cooperare juridică

  Afaceri Juridice Pagina WEB
  Tratate ale Consiliului Europei Pagina WEB
  Bioetică Pagina WEB
  Combaterea crimei economice Pagina WEB
  Protecţia datelor Pagina WEB
  Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală Pagina WEB
  Democraţie locală şi regională Pagina WEB

 

Coeziune socială şi calitatea vieţii

  Activităţile în domeniul coeziunii sociale Pagina WEB

 

Cultură - educaţie - patrimoniu
 

  Cooperarea culturală Pagina WEB
  Cultură şi patrimoniu natural Pagina WEB
  Educaţie Pagina WEB
  Education, Culture and Heritage, Youth and Sport Pagina WEB
  Centrul european pentru limbi moderne de la Graz Pagina WEB
  Eurimages Pagina WEB
  The European Library Pagina WEB

 

Tineret

  Tineret şi sport Pagina WEB
  Centru european de tineret de la Budapesta Pagina WEB
  Sport Pagina WEB

 

Acorduri parţiale

  Observatorul european al audiovizualului Pagina WEB
  Farmacopeea europeană Pagina WEB
  Banca de Dezvoltare Pagina WEB
  Centrul Nord-Sud Pagina WEB
  Comisia de la Veneţia Pagina WEB
  Grupul Pompidou Pagina WEB
  EUROPA- Acordul privind riscurile majore Pagina WEB
  Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) Pagina WEB
  Publicaţiile Consiliului Europei Pagina WEB

 
Alte adrese:

  Europa The European Union on-line Pagina WEB
  Pagina oficială a monedei euro Pagina WEB
  Parlamentul European Pagina WEB
  Parlamentul European (versiunea în limba română) Pagina WEB
  Consiliul Uniunii Europene Pagina WEB
  Consiliul European Pagina WEB
  Consiliul Uniunii Europene Pagina WEB
  Comisia Europeană Pagina WEB
  Curtea de Justiţie Pagina WEB
  Tribunalul de Primă Instanţă Pagina WEB
  Curtea Europeană de Conturi Pagina WEB
  Comitetul Economic şi Social Pagina WEB
  Comitetul Regiunilor Pagina WEB
  Banca Europeană de Investiţii Pagina WEB
  Banca Centrală Europeană Pagina WEB
  Fondul European de Investiţii Pagina WEB
  Fundaţia Europeană pentru Formare Profesională Pagina WEB
  Centrul de Traduceri pentru Instituţiile Uniunii Europene Pagina WEB
  Avocatul Poporului Pagina WEB

 

Instituţii din România

  Ministerul Afacerilor Externe Pagina WEB
  Ministerul Integrării Europene Pagina WEB
  Biroul de Informare al Consiliului Europei în România Pagina WEB
  Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Pagina WEB
  Centrul Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" Pagina WEB
  Agenţia SAPARD Pagina WEB
  Biblioteca Naţională a României Pagina WEB
  Centru de Documentare Europeană - Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administraţie Publică Pagina WEB
  Centru de Documentare Europeană - Biblioteca Centrală Universitară Pagina WEB
  Centru Releu pentru Inovare Pagina WEB
  Reţeua Naţională Euro Info Centre Pagina WEB
  Centrul de Informare al Comisiei Europene în România Pagina WEB
  Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti Pagina WEB
  EUROMONEDA Pagina WEB
  Euroatlantic Club Pagina WEB
  Centrul de Resurse - FIMAN/Fundaţia Internaţională de Management Pagina WEB