Calitate USV
        

Domeniul de studii universitare de masterat: Știința sportului și educației fizice
Programul de studii: Educație fizică școlară și activități extracurriculare

Domeniul de studii universitare de masterat: Silvicultură
Programul de studii: Managementul activităților din domeniul forestier

Domeniul de studii universitare de masterat
: Medicină
Programul de studii: Nutriție și recuperare medicală

Domeniul de studii universitare de masterat
: Inginerie electrică
Programul de studii: Managementul energiei, IF

Domeniul de studii universitare de masterat
: Inginerie electrică
Programul de studii: Tehnici avansate în mașini și acționări electrice

Domeniul de studii universitare de masterat
: Silvicultură
Programul de studii: Silvicultură, ID

Domeniul de studii universitare de masterat
: Calculatoare și tehnologia informației
Programul de studii: Știința și ingineria calculatoarelor

Domeniul de studii universitare de masterat
: Economie
Programul de studii: Globalizare și diplomație economică

Domeniul de studii universitare de masterat
: Economie și afaceri internaționale
Programul de studii: Economie și afaceri internaționale

Domeniul de studii universitare de masterat
: Administrarea afacerilor
Programul de studii: Management și administrarea afacerilor


Domeniul de studii universitare de masterat: Contabilitate
Programul de studii: Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă


Domeniul de studii universitare de masterat: Filologie
Programul de studii: Teoria și practica traducerii


Domeniul de studii universitare de masterat: Științe administrative
Programul de studii: Management si audit in administratie si afaceri


Domeniul de studii universitare de masterat: Ingineria produselor alimentare
Programul de studii: Controlul și expertiza produselor alimentare


Domeniul de studii universitare de masterat: Științe sociale, politice și ale comunicării
Programul de studii: Comunicare și relații publice


Domeniul de studii universitare de masterat: Inginerie industrială
Programul de studii: Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization