Calitate USV
        


Domeniul de studii universitare de masterat: Inginerie industrială
Programul de studii: Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization