Calitate USV
        

Formulare USV

R14 Formulare

- R14 Anexa 1. Standarde minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante
- R14 Anexa 2. Fisa de verificare, AS, L - R14 F01
- R14 Anexa 3. Fisa de verificare, CP - R14 F02
- R14 Anexa 4. Fisa de apreciere a activitatii practice - R14 F03
- R14 Anexa 5. Referat de apreciere a candidatului, AS, L - R14 F04
- R14 Anexa 6. Referat de apreciere a candidatului, CP - R14 F05
- R14 Anexa 7. Raport final asupra concursului, AS, L - R14 F06
- R14 Anexa 8. Raport final asupra concursului, CP - R14 F07
- R14 Anexa 9. Declaratie - membru comisie - R14 F08
- R14 Anexa 10. Cerere de înscriere la concurs - R14 F09
- R14 Anexa 11. Declarație - candidat - R14 F10
- R14 Anexa 12. Informații post - R14 F11
- R14 Anexa 13. Fișa F09, capitolul 2 Activitatea de cercetare

R 51 Formulare

- Anexa 1 R51 Standarde minimale concurs ocupare posturi
- Anexa 2 R51 - F01 Informații post
- Anexa 3 R51 - F02 Fișa de verificare
- Anexa 4 R51 - F03 Cerere de înscriere la concurs
- Anexa 5 R51 - F04 Declarație - candidat
- Anexa 6 R51 - F05 Declarație - membru comisie
- Anexa 7 R51 - F06 Declarație membru comisie contestații
- Anexa 8 R51 - F07 Raport final 

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization