Calitate USV
        


- Fișa de evaluare F09 - 2018

- Ordin MEN nr. 4204 / iulie 2013 standarde minimale

- Ordin MEN nr. 6560 / decembrie 2012 standarde minimale

- Anexa 3 - Centralizator standarde minimale CNATDCU pentru categoriile A1 și A2 sau echivalen

- Hotărârea Consiliului de Administrație USV nr. 35 / 12 iunie 2018 cu privire la aprobarea calendarului privind evaluarea performanței cadrelor didactice t

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization