Calitate USV
        


- Lista rezultatelor concursului de selecție a dosarelor depuse pentru acordarea gradației de merit

- HCA 54/1 noiembrie 2016 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit disponibile în 2017

- Fișa de evaluare F09 nouă GM

- Ordin MEN nr. 4204 / iulie 2013 standarde minimale

- Ordin MEN nr. 6560 / decembrie 2012 standarde minimale

- Anexa 3 - Centralizator standarde minimale CNATDCU cu precizări USV

- Hotărârea Consiliuluii de Administrație USV nr. 52 / 25 octombrie 2016 cu privire la aprobarea calendarului de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit

- Regulamentul de acordare a gradaţiei de merit

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization