Calitate USV
        

 

Ghidul activităţilor de evaluare a calităţilor programelor de studii universitare şi  a instituţiilor de învăţământ superior:

Partea I - Evaluarea externa in vederea acreditarii programelor de studii (de licenta si de master)
* etapa I - evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii a programelor de studii (autorizare de program)
* etapa a II-a - evaluarea externa in vederea acreditarii programelor de studii (acreditare de program)

Partea a IV-a - Evaluarea externa a Departamentelor pentru pregatirea personalului didactic (DPPD)

Partea a V-a - Evaluarea externa a programelor de studii oferite prin invatamant la distanta (ID)

Rapoartele de evaluare internă trimise spre evaluare academică la „Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior“ se vor înscrie pe suport de hârtie. Pentru anexe se vor prezenta şi 3 CD-uri pentru studiul comisiilor de specialitate.
Dosarele se leagă în coperţi de carton. Filele dosarelor se numerotează în colţul din dreapta sus. În cazul dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul unu pentru fiecare volum.
La sfârşitul dosarului se va înscrie: „Prezentul dosar conţine …..file “ în cifre şi între paranteze, în litere, după care semnează şi se pune data certificării.( Legea Arhivelor Naţionale nr.16/IV/1996.)

Comisii de experţi permanenţi şi Standarde specifice

1. Ştiinţe exacte şi ştiinţe  ale naturii
          Comisie           Standarde specifice
2. Ştiinţe umaniste şi teologie
          Comisie           Standarde specifice
3. Ştiinţe juridice
          Comisie           Standarde specifice
4. Ştiinţe sociale, politice şi ale comunicării
          Comisie           Standarde specifice
5. Ştiinţe administrative, ale educaţiei şi psihologie
          Comisie           Standarde specifice
6. Ştiinţe economice I
          Comisie           Standarde specifice
7. Ştiinţe economice II
          Comisie           Standarde specifice
8. Arte, arhitecturã, urbanism, educaţie fizicã şi sport
          Comisie           Standarde specifice
9. Ştiinte agricole, silvice şi medicinã veterinarã
          Comisie           Standarde specifice
10. Ştiinţe inginereşti I
          Comisie           Standarde specifice
11. Ştiinţe inginereşti II
          Comisie           Standarde specifice
13. Învăţământul la distanţă
          Comisie          

Proiectul Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă

 

 

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization