Discurs critic şi variaţie lingvistică: perspective europene. Suceava, 3 – 4 Septembrie, 2012

Conferinţa se desfăşoară în cadrul Proiectului
Provocările cunoaşterii şi dezvoltare prin cercetare doctorală-PRO-DOCT
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Luni, 3 septembrie 2012

08.00 – 09.00 – Înscrierea participanților
09.00 – 11.00 – Amfiteatrul Dimitrie Leonida – Deschiderea lucrărilor conferinței;
Prelegeri în plen:
• Perfecto Cuadrado Fernandez – Fernando Pessoa y las poéticas de la Modernidad
• Aurelia Merlan – Evoluţia sistemelor pronominale de tratament în Románia Occidentală şi Orientală
• Maria Payeras Grau – Autoficción y autorrepresentación en las poetas españolas del 50
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea
11.30 – 13.30 – Prezentări pe secțiuni (Sala A111, Sala A115)
13.30 – 15.00 – Masa de prînz
15.00 – 17.00 – Prezentări pe secțiuni (Sala A111, Sala A115)
17.00 – 17.30 – Pauză de cafea
17.30 – 18.30 – Prezentări pe secțiuni (Sala A111, Sala A115)

 

Marți, 4 septembrie 2012

09.30 -11.00 – Prezentări pe secțiuni (Locații)
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea
11.30 – 13.30 – Sesiune de management al cercetării.
 Oprea Ioan – Corectitudine, norma si uz al limbii.
 Aurelia Merlan – Lingvistica si literatura
 Perfecto Cuadrado Fernandez – Estudios de postgrado en España (con el ejemplo práctico de la situación en la Universitat de les Illes Balears) :
Încheierea lucrărilor conferinței. – Amfiteatrul Dimitrie Leonida.
13.30 – 14.30 – Cocktail

 

Program pe secțiuni
Secțiunea Discurs interpretativ – evaluativ al textului literar (Corpul A, Sala 115)

Luni, 3 septembrie, 11.30 – 13.30/ Moderator: Prof.univ.dr.Brîndușa STEICIUC
Adriana ISTRUAN Fuziunea erotico-thanatică în fragmente holbaniene – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia
Silvia-Oana ALESTAR – Un monde de l’absurde – un espace symbolique dans L’Automne à Pékin de Boris Vian, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Mihaela DOBOS – Teatrul lui Ștefan Augustin Doinaș, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Diana-Simina LUDUSAN – Facettes de l’exil dans l’interdite de MALIKA MOKEDDEM, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Elena Gratiela DICU – Nichifor Crainic- elemente de teologie mistică”, Universitatea Pitesti
Mariana PASINCOVSCHI – Paul Goma: Romanul-Intim. Macrostructura diegetică şi jocul instanţelor narative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Gina MARIAN – Panait Istrati şi internaţionalitatea literară, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare
Anamaria BLANARU – Dumitru Ţepeneag. Fals jurnal de scriitor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Diana KASTRATI – The ‘pirandellian’ Alberto Moravia in search of his characters and the birth of the novel ‘The indifferents’, University of Tirana-Albania, Faculty of Foreign Languages, Department of Italian

 

Luni, 3 septembrie, 15.00 -17.00/ Moderator: Lector dr. Daniela PETROȘEL

Crina BORCUT Arhetipul lui homo zelotes în drama Othello a lui W. Shakespeare și romanul Anna Karenina al lui L. Tolstoi. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia
Sorina SERBANESCU, Lector univ. dr. Le dédoublement du personnage dans le théâtre de Paul Claudel et de Lucian Blaga, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timisoara
Mihaela CHIRIBĂU-ALBU (Teodor) – Pe strada Mântuleasa – un itinerar labirintic, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Ana-Maria CURELARU – Le revers de la médaille : la religion dans les enfants du sabbat d’Anne Hébert – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Mihai CRUDU – Linguistische Zugänge zur Erforschung von Unikalia am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch und Rumänisch, Universitatea București

 

Luni, 3 septembrie, 17.30 – 18.30/Moderator: Lector dr. Daniela PETROȘEL

Cristina CIUNTUC (ANDRIUȚĂ) – Teoria ideilor literare: o nouă orientare critică?, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Cristina SCULITA – Imperativul mărturisirii- ipostaze ale discursului confesiv in textul literar şi publicistic
Silvia COMANAC (MUNTEANU) – Mircea Cărtărescu: Carcera Supraeului, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Tatiana MUNTEANU (AILINCAI) – La nationalisation de la littérature canadienne ou la naissance du discours littéraire de propagande au Québec, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Sorinela-Alina GHEORGHE OLTEANU – Construcția discursului şi tehnica persuasiunii în ,,didahiile” lui Antim Ivireanu, Universitatea din Pitesti

 

Marți, 4 septembrie, 09.30 – 11.00/ Moderator: Prof.univ.dr. Albumița Muguraș CONSTANTINESCU

Daniela PETROȘEL – Technologies of a Dystopian Future, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Oana ANDRIESE – Language Limitations in the Nest of the Mechanical Society, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Otilia IGNĂTESCU – Un vis aproape inexistent: utopia în literatura română, Universitatea Ștefan cel mare din Suceava
Liviu Marcel UNGUREAN – Problèmes de traduction du langage religieux du roman la faute de l’abbé mouret de Zola, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Ramona JITARU – Ecuația etic-estetic în jurnalul lui Paul Goma, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Cristina POPESCU – G(h)eorg(h)e Crăciun ― de la dublu la dualism, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

 

Secțiunea Analiza mijloacelor discursive şi textuale: specificitate şi generalitate
(Corpul A, Sala 111)

Luni, 3 septembrie, 11.30 – 13.30/ Moderator: Prof. univ. dr. Aurelia MERLAN
Adina COCLICI (TELESCU) – Conceptul și termenul religios în textul biblic. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Inga EDU – Discursul „totalizant” în presa de cultură din Basarabia (anii ’90 ai secolului XX) – Institutul de Filologie AȘM
Alina BROASCĂ – Topicul „despre manipulare” în bloggurile româneşti: abordare teoretică şi interpretativă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Oana COSMAN – Politeness Strategies as Linguistic Variables in Written Business Discourse, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Lucia-Alexandra TUDOR – The Analysis of Narrative Discourse. Some Considerations, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Carmen AGOUTIN – Procedee enuntiative ale ethosului in discursul politic actual, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Angela SOLTAN – La dynamique du discours médiatique en République de Moldova, concernant les minorités nationales, Universitatea de Stat din Moldova
Elena CATRINESCU – Immigrant representation in three political discourses of Tony Blair, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

 

Luni, 3 septembrie, 15.00 -17.00/ Moderator: Prof.univ.dr. Ioan OPREA

Mioara Adelina ANGHELUTA Traducerea titlurilor de opere literare – între fidelitate, pragmatică şi pragmatis.m Analiza traducerii în spaniolă a titlurilor La ţigănci, Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade şi Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale – Universitatea din Bucureşti.
Ana Cristina CHIRILĂ ȘERBAN – Teorii ale traducerii de teatru: Abordarea semiotică (între text și scenă), Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Silvia SCERBAKOV – Semnificațiile lexemului „tere”în discurs prin prisma abordărilor retorico-hermeneutice, a semanticii cognitive și a pragmaticii – Universitatea de Stat din Moldova
Liliana SASU – Des aspects de la créativité lexicale qui se manifestent par dérivation par préfixes, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Elena VIERU -The popular lexical element in Vasile Voiculescu`s narrative discourse, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Adina-Simona MITROFAN – The French Lexical Elements in Interwar Romanian Prose (Elemente lexicale de origine franceza in proza românească din perioada interbelica), Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.
Oxana CHIRA – Domeniile de utilizare a eufemismelor în plan diachronic, Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălti, Repulica Moldova
Mihaela Raluca STEFAN – Cultural differences and similarities between somatic idioms in English and Romanian, Universitatea din Bucureşti
Luni, 3 septembrie, 17.30 – 18.30/ Moderator: Prof univ.dr. Rodica NAGY
Cătălina Pînzariu – Titlu rezervat, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Alina GRECU – Procedee fonetice comice, Universitatea din Piteşti
Diana KUTKUT -Categoria gramaticală a diatezei – reevaluări – Universitatea Ștefan cel Mare
Adriana-Nicoleta IFTINCHI (CRĂCIUN) – Indicativul verbelor în graiurile din valea mijlocie a Siretului, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Carl MOHR – Extinctia uzului si a cunoasterii limbii germane in Bucovina”, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Olga VERMEIR – Elemente de paratextualitate ale titlului jurnalistic, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Silvia PINTEA – Clasificarea semantico-pragmatică a adverbelor de loc în structura discursivă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Lacramioara COCÎRLĂ – Procedee discursive și mărci lingvistice ale patemicului în dezbaterea culturală televizuală, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Mihaela Cãtãlina TÃRCÃOANU – Trihotomia desemnare – semnificaţie – sens (în viziune coșeriană), Bursier Postdoctoral, Academia Română, Filiala Iași

 

Marți, 4 septembrie, 09.30 – 11.00/ Moderator: Prof.univ.dr. Ioan OPREA

Rodica NAGY – Influenta franceză-bilanț romanesc și european, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Monica BILAUCA – Variația frazeologică – sursă de expresivitate în exprimarea superlativului absolut, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Liliana MIHALACHI – Afirmația și negația în structura discursivă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Mihaela TURCANU – Videos and the didactic language, Școala Creștină FILADELFIA, Suceava
Viorica BLÎNDĂ – Câteva procedee argumentative specifice discursului ştiinţific geografic cu valenţe didactice, Universitatea Ștefean cel Mare din Suceava
Iuliana DOMUNCO – Alteritatea discursului didactic (pedagogic): informativitate și argumentativitate, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava