[Arhivat] Conferinţa Noi direcții în cercetarea textelor și discursurilor
Analize și interpretări

Suceava, 9-10 octombrie 2013

 

Continuînd seria Discurs critic și variație lingvistică, vă invităm să participați la conferința Noi direcții în cercetarea textelor și discursurilor. Analize și interpretări, organizată în cadrul Școlii doctorale socio-umane, domeniul Filologie, de la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, conferință adresată prioritar doctoranzilor. Participanții sînt invitați să supună dezbaterii rezultatele obţinute în cercetarea proprie, prin reunirea şi confruntarea opiniilor generate de diverse şcoli lingvistice şi literare (analiza discursului, lingvistică, istoria limbii, stilistică, teorie şi critică literară, metode de interpretare, traductologie etc.).

La ediția din anul 2012 a conferinței Discurs critic și variație lingvistică, au participat aproximativ 70 de invitați, din țară și din străinătate, iar prelegerile au fost susținute de către profesorii Perfecto Cuadrado Fernandez, Maria Payeras Grau (Universitatea din Insulele Baleare, Palma de Mallorca, Spania) și Aurelia Merlan (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germania).

Pentru ediția de anul acesta, așteptăm, de asemenea, un număr sporit de participanți.

Temele conferinţei pot fi încadrate într-una din cele trei secţiuni: 1) noi evaluări ale textului literar; 2) analize discursive şi textuale; 3) abordări interdisciplinare ale discursurilor.

Limbile de comunicare: română, franceză, engleză, spaniolă, italiană, germană.

Taxa de participare, care va fi achitată pînă la data de 15 august 2013, într-un cont comunicat ulterior, include: accesul la comunicările conferinţei, mapa cu documentele conferinţei, certificatul de participare, pauzele de cafea, publicarea în volum cu ISBN a lucrărilor. Participanţii din România vor achita 100 lei, iar participanţii din afara României vor achita 25 euro (participarea şi publicarea lucrării în volum) sau 50 euro (publicarea lucrării în volum, fără participare).