[Arhivat] Termene limită 2013

20 august 2013: înscriere şi trimiterea titlului, rezumatului lucrării (10 – 15 rînduri) şi 5 cuvinte cheie, cu indicarea secţiunii;

1 septembrie 2013: confirmarea acceptării lucrării;

25 septembrie 2013: lucrarea in extenso nu va depăși 5 pagini. Lucrarea va fi trimisă numai însoţită de dovada de plată – chitanţa scanată, mandat poştal etc;

1 octombrie 2013: programul definitiv al Conferinţei;

9-10 octombrie 2013: desfășurarea lucrărilor conferinţei.