Norme de redactare

· Format pagina: pagina format A4

· Margini:

o Sus: 2 cm

o Jos: 2 cm

o Dreapta: 2 cm

o Stânga: 2,5 cm

· Titlul lucrarii: [Times New Roman, 14, Bold, Centrat, Majuscule]

· Afiliere: Prenume si Nume [Times New Roman, 12, bold]; Institutia, Oras / Tara; Adresa E-mail [Times New Roman 10, Italic]. Toate datele vor fi aliniate în partea dreaptă a paginii.

· După afiliere se vor lasa două rânduri libere

· Rezumat [Times New Roman 10, normal]:Rezumatul lucrarii nu va depasi50-200 de cuvinte si va fi redactat în limbile engleză și franceză.

· Cuvintelecheie [Times New Roman 10, italice, aliniere stânga]: 5 termeni. Cuvintele cheie vor fi în engleză și franceză. Între textul rezumatului și cuvintele cheie nu se lasă rând liber. După cuvintele cheie se pune punct.

· Între cuvintele cheie și corpul textului se lasă un rând liber.

· Corptext: [Times New Roman, 11, alineat centrat, spațiere de un rând]. Textul lucrării nu va depăsi 5 pagini, inclusiv bibliografia și nota biografică.

· Caracterele în italice sunt rezervate cuvintelor străine (precum a fortiori, a priori etc.) sau reliefării unor concepte.

· Caracterele în bold sunt rezervate titlurilor de paragrafe (subtitlurilor). Se vor evita alte forme de subliniere a informației.

· Referintele bibliografice vor fi inserate în text după modelul următor, încadrat de paranteze pătrate: Nume autor cu majuscule, an publicație: pagina, după modelul [ADORNO, 2007:123].

· Notele de subsol vor fi rezervate informațiilor explicative și vor fi numerotate continuu. Nu se vor folosi alte tipuri de note. Se va folosi font Times New Roman, caractere de 10, normal, aliniere de un rând. După nota de subsol se va pune punct.

· Aliniatele se afla la 1,5 cm. Nu se vor lăsa spații libere între paragrafe.

· Citatele, inserate în text, vor fi redate între ghilimele normale („……”), oricare ar fi lungimea lor. În cazul unui citat în citat, folosiți ghilimelele unghiulare («…..»). Suprimarea unui fragment dintr-un citat va fi semnalată între paranteze pătrate [….].

· Bibliografia [la finalul textului, font 10, centrat] va fi redactată în ordine alfabetică, după modelul următor:

Cesereanu, Ruxandra, 1998. Calatorie spre centrul Infernului. Gulagul în conștiința românească, București, Editura Fundației Culturale Române.

Pop, Ion, 1983. Urmuz – schita de portret, în ,,Romania literară”, anul XVI, nr. 11, 17 martie  1983 , p. 4.

Liiceanu, Gabriel, 2002. Usa interzisa, disponibil la adresa: <http://www.scribd.com/doc/4580604>, accesat la 14 decembrie 2009.

· Nota biografică [10, Times New Roman, spatiere de 1 rând]. Dimensiunea notei va fi cuprinsă între 70 și 100 de cuvinte. Nota va fi scrisă la persoana a treia singular (plural în cazul articolelor cu mai mulți autori) și va începe cu numele autorului (prenumele, caractere mici; numele, caractere mari).

Se va completa FIȘA DE ÎNREGISTRARE și se va trimite ca atașament la un mesaj cu subiectul pentru DCVL

Noi direcții în cercetarea textelor și discursurilor

Mesajul va fi trimis la adresa: Dr. Alina NACU

aprisacariu@usv.ro