Termene limită

24 noiembrie 2014: înscriere şi trimiterea titlului, rezumatului lucrării (10 – 15 rînduri) şi 5 cuvinte cheie, cu indicarea secţiunii;

1 decembrie 2014: confirmarea acceptării lucrării;

10 decembrie 2014: dovada de plată – chitanţa scanată, mandat poştal etc;

12-13 decembrie 2014: desfășurarea lucrărilor conferinţei