Norme de tehnoredactare

 • format: A4, 12 TNR, 1 rând, margini pagină 20 mm, justified
 • titlul articolului – 12, TNR, majuscule, bold, centrat
 • numele autorului – sub titlu, 12, TNR, bold, centrat (grad didactic, instituţie, localitate, ţară)
 • rezumat: 11, TNR, italic
 • 5 cuvinte-cheie: 11, TNR, italic
 • referințe bibliografice în text (Maingueneau, 2014: 18)
 • note de subsol: 10, TNR, 1,5, justified
 • numerotarea paginilor – jos, dreapta;
 • bibliografia la sfârșitul lucrării după modelul:
 1. Coșeriu, Eugeniu, 1996, Lingvistica integrală, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti
 2. Ivănescu, G., 1965, Formarea cuvintelor în limba română, în LR, XIV, pp. 31-38.