Calendar conferință

30 IUNIE 2012 Înscrierea şi trimiterea titlului, rezumatului lucrării
(10 – 15 rînduri) şi 5 cuvinte cheie, cu indicarea secţiunii.

10 IULIE 2012 Confirmarea acceptării lucrării.

30 IULIE 2012 Lucrarea in extenso, 4-5 pagini maxim.
Lucrarea va fi trimisă numai însoţită de dovada de plată – chitanţa scanată, mandat poştal etc.

15 AUGUST 2012 programul definitiv al Conferinţei.

3-4 SEPTEMBRIE 2012 Desfăşurarea lucrărilor conferinţei.
Limbile de comunicare sînt română, franceză, spaniolă, engleză şi germană.

30 SEPTEMBRIE 2012 Trimiterea versiunii definitive a lucrării în vederea publicării.