Norme de redactare

– Format pagină: pagină format B5

Margini:
o Sus: 2 cm
o Jos: 2 cm
o Dreapta: 2 cm
o Stînga: 2,5 cm
Titlul lucrării: [Times New Roman, 14, Bold, Centrat, Majuscule]

Afiliere: Prenume si Nume [Times New Roman, 12, bold]; Instituţia, Oraş / Ţară; Adresa E-mail [Times New Roman 10, Italic]. Toate datele vor fi aliniate în partea dreaptă a paginii.
– După afiliere se vor lăsa doua rînduri libere.

Rezumat [Times New Roman 10, normal]: Rezumatul lucrării nu va depăşi 50-200 de cuvinte şi va fi redactat în limbile engleză şi franceză.

Cuvintele cheie [Times New Roman 10, italice, aliniere stînga]: 5 termeni. Cuvintele cheie vor fi în engleză şi franceză. Între textul rezumatului şi cuvintele cheie nu se lasă rînd liber. După cuvintele cheie se pune punct.
Între cuvintele cheie şi corpul textului se lasă un rînd liber.

Corp text: [Times New Roman, 11, alineat centrat, spaţiere de un rînd]. Textul lucrării nu va depăşi 6 pagini, inclusiv bibliografia şi nota biografică.
Caracterele în italice sînt rezervate cuvintelor străine (precum a fortiori, a priori etc.) sau reliefării unor concepte. Caracterele în bold sînt rezervate titlurilor de paragrafe (subtitlurilor). Se vor evita alte forme de subliniere a informaţiei.

– Referintele bibliografice vor fi inserate în text după modelul următor, încadrat de paranteze pătrate: Nume autor cu majuscule, an publicaţie: pagina, după modelul [ADORNO, 2007:123].

– Notele de subsol vor fi rezervate informaţiilor explicative şi vor fi numerotate continuu. Nu se vor folosi alte tipuri de note. Se va folosi font Times New Roman, caractere de 10, normal, aliniere de un rînd. După nota de subsol se va pune punct.

– Alineatele se află la 1,5 cm. Nu se vor lăsa spaţii libere între paragrafe.

– Citatele, inserate în text, vor fi redate între ghilimele normale (“……”), oricare ar fi lungimea lor. În cazul unui citat în citat, folositi ghilimelele unghiulare («…..»). Suprimarea unui fragment dintr-un citat va fi semnalată între paranteze pătrate [….].

Bibliografia [la finalul textului, font 10, centrat] va fi redactată în ordine alfabetică, după modelul următor:

– Cesereanu, Ruxandra, 1998. Călătorie spre centrul Infernului. Gulagul în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.
Pop, Ion, 1983. Urmuz – schiţă de portret, în ,,România literară”, anul XVI, nr. 11, 17 martie  1983 , p. 4.
Liiceanu, Gabriel, 2002. Uşa interzisă, disponibil la adresa: <http://www.scribd.com/doc/4580604>, accesat la 14 decembrie 2009.

– Notă biografică [10, Times New Roman, spaţiere de 1 rînd]. Dimensiunea notei va fi cuprinsă între 70 şi 100 de cuvinte. Nota va fi scrisă la persoana a treia singular (plural în cazul articolelor cu mai mulţi autori) şi va începe cu numele autorului (prenumele, caractere mici; numele, caractere mari).