Termene limită

24 mai 2015: înscriere şi trimiterea titlului, rezumatului lucrării (10 – 15 rînduri) şi 5 cuvinte cheie, cu indicarea secţiunii;

1 iunie 2015: confirmarea acceptării lucrării;

15 iulie 2015: lucrarea in extenso, care nu va depăși 10 pagini. Lucrarea va fi trimisă numai însoţită de dovada de plată – chitanţa scanată, mandat poştal etc;

20 iulie 2015: programul definitiv al conferinţei;

23-24 iulie 2015: desfășurarea lucrărilor conferinţei.