Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Înscrieri


 

ANUNT

 

Intre 21 ianuarie 2013 – 28 ianuarie 2013, se deschide o nouǎ perioada de inscrieri in proiectul EPIGON, pentru urmǎtoarele programe de formare continuǎ:

-          LIMBAJ SI REALITATE (LR) - 18 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar)

-          DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE SI A GÂNDIRII EMPATICE  (DGCGE) - 18 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar)

-          INTELIGENTA EMOTIONALA SI INTELIGENTA SOCIALA (IEIS) - 18 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar)

-          TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI DE COMUNICARE- nivel avansat (TIC2) - 18 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar)

-          MENTALITATI EUROPENE (ME) - 17 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar)

-          TEHNICI DE COMUNICARE SI NEGOCIERE (TCN) - 17 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar)

-          TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI DE COMUNICARE – nivel mediu (TIC1) - 17 credite (grup tinta: cadre didactice din invatamântul preuniversitar si personal didactic auxiliar)

 

Toate programele de formare continua apartin furnizorului Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava si sunt acreditate.

ATENTIE:

Se pot inscrie numai cadrele didactice care nu au urmat pana in acest moment niciun program de formare continua finantat prin proiectul EPIGON.

 

Inscrierile se fac in urmatoarele locatii:

 

-Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava:

            -Corp A, parter, sala 001; persona de contact: documentarist Iuliana CIRSTIUC –  tel: 074.242.56.03; e-mail: ciuliana@yahoo.com ); program – de luni pana vineri, intre orele 14.00 – 18.00.

 

-Casa Corpului Didactic Brǎila:

-Braila; persoana de contact: prof. dr. Cristina-Elena ANTON – tel: 0726.18.85.00; e-mail: cristina_elena_anton@yahoo.com )

 

-Casa Corpului Didactic Covasna:

-Sfantu- Gheorghe; persoana de contact: prof. Erika-Erzsebet BOTOS – tel: 0728.27.34.84; e-mail: botose@ccdcovasna.ro )

 

PROCEDURA DE INSCRIERE

 

In vederea inscrierii la programele de formare continua acreditate din cadrul proiectului strategic EPIGON, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din invațamântul preuniversitar trebuie sa parcurga urmatorii pași:

 I.   Sa verifice daca sunt incadrate intr-o unitate școlara din sistemul preuniversitar (gradinița, școala generala, școala vocaționala, liceu, colegiu, școala tehnica și profesionala, Inspectorat Școlar, Casa Corpului Didactic, Palatul Copiilor, școala speciala etc.) din județele urmatoare: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacau, Vrancea, Braila, Covasna, Harghita. Programele de formare continua sunt gratuite și ofera subvenții NUMAI cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din aceste județe. 

II.   Sa identifice centrul de inscriere unde pot sa se adreseze:

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) face inscrierile pentru județele: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacau, Vrancea.

 

Casa Corpului Didactic Braila face inscrierile pentru județele: Braila și Vrancea (solicitanții din jud. Vrancea se pot inscrie atât la USV, cât și la CCD Braila).

 

Casa Corpului Didactic Covasna face inscrierile pentru județele: Covasna și Harghita.

 

 

III.   Sa realizeze dosarul de inscriere din urmatoarele documente (aranjate intr-un dosar plic):

 

 
1. Cerere de inscriere tip: se poate descarca de pe site (www.usv.ro/epigon) sau se poate lua de la unul dintre cele trei centre de inscriere (USV, CCD Braila și CCD Covasna);

 

2. Contract in 2 exemplare in original: formularul se poate descarca de pe site (www.usv.ro/epigon) sau se poate ridica de la unul dintre cele trei centre de inscriere (USV, CCD Braila și CCD Covasna);

3. Adeverința de salariat, in original, din anul școlar in curs, care sa dovedeasca incadrarea in invațamântul preuniversitar in județele: Suceava, Botoșani, Neamț, Bacau, Vrancea, Braila, Covasna, Harghita (solicitantul poate sa aiba domiciliul intr-un alt județ, obligatoriu este sa fie incadrat in unul dintre județele menționate);

 

4. Copie simpla dupa Certificatul de naștere;

5. Copie simpla dupa acte doveditoare de schimbare a numelui (Certificat de casatorie, daca este cazul);

6. Copie simpla dupa Cartea de identitate/Buletinul de identitate;

7. Copie simpla dupa diploma de studii: licența sau bacalaureat;

8. Formularul de inregistrare a grupului ținta, care include Declarația privind prelucrarea datelor personale; Formularul se completeaza de mâna cu (1), nu cu (X), se semneaza pe fiecare pagina, conform modelului de pe site: www.usv.ro/epigon.

 

IV.   Sa se prezinte la unul din cele trei centre de inscriere cu dosarul complet pentru inscrierea propriu-zisa.

·       Solicitanții vor beneficia de consiliere in completarea Cererii de inscriere, a Contractului și a Formularului de inregistrare a grupului ținta la centrele de inscriere.

 

·       Dosarul poate fi depus de care solicitant sau de catre un imputernicit/delegat (responsabil cu formarea continua etc).

 

CENTRE DE INSCRIERE

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava (USV)
Str. Universitații nr. 13, Corp A, cam. 001
Tel. 0230-216147, 0330-101130, 0330-101131/int. 111
Persoana de contact: Conf.univ.dr. Luminița-Elena TURCU
e-mail: epigon@usv.ro

Casa Corpului Didactic Braila (CCD-BR)
Str. Griviței, nr. 328, 810040 - Braila
Tel.: 0239-615261, 0239-618896, Fax: 0239-611060
Persoana de contact: Prof.dr. Cristina Elena ANTON
e-mail: cristina_elena_anton@yahoo.com

Casa Corpului Didactic Covasna (CCD-CV)
Str. Victor Babeș, nr. 18 A, 520004 - Sf.
Gheorghe
Tel.: 0267-316088, Fax: 0267-314274
Persoana de contact: Prof.  Erika Erzsebet BOTOS
e-mail: botose@ccdcovasna.ro


Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa
epigon@usv.ro