Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa


 

Echipa de management asigură implementarea proiectului la timp şi în condiţii de calitate, precum şi raportarea financiară şi a rezultatelor, în conformitate cu prevederile contractuale.

 

Nr. crt.

Titlul, numele și prenumele

Funcția în cadrul proiectului

 

1

Conf. univ. dr. Mariana BOCA

Manager de proiect

2

Asist. univ. drd. Ioana-Crina COROI

Asistent manager I

3

Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU

Asistent manager II

4

Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA

Coordonator activitati logistice si raportare

5

Prof. univ. dr. ing. Cornel TURCU

Asistent coordonator logistic

6

Conf. univ. dr. Evelina Mezalina GRAUR

Coordonator programe

7

Ec. Victoria ANDRIEŞ

Responsabil financiar

8

Jurist Oana-Georgeta POSAŞTIUC

Consilier juridic

9

Prof. dr. Cristina Elena ANTON

Coordonator activități Partener 1 - Casa Corpului Didactic Brăila

10

Prof. Erika Erzsebet BOTOS

Coordonator activități Partener 2 - Casa Corpului Didactic Covasna