Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiective


 

 

 

 

 

 


Obiectivele specifice ale proiectului Comunicare și performanță socială prin noi strategii didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON) constau în:

  • furnizarea de programe reformatoare de formare continuă, în vederea dobândirii de noi compenţe, ce permit acumularea numărului minim obligatoriu de credite profesionale transferabile pe o perioadă de 5 ani de către personalul didactic din învățământul preuniversitar;
  • asimilarea de noi metode interactive de predare-învățare și TIC, necesare în instuirea și formarea elevilor;
  • schimbarea profundă a mentalităților educaționale, a eticii și pragmaticii învățării-predării specifice corpului didactic şi personalului auxiliar din învățământul preuniversitar românesc.

 

Obiectivul general al proiectului Comunicare și performanță socială prin noi strategii didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON) constă în valorificarea și dezvoltarea capitalului uman din învățământul preuniversitar prin implementarea unor metode de lucru inovative și productive în procesul educațional, în sensul adaosului de competență, performanță socială și comunicare umanist-pragmatică. Astfel, proiectul contribuie nemijlocit la îmbunătățirea calității resurselor umane din sistemul de învățământ preuniversitar, iar sprijinul financiar consistent este menit să facă din cariera în învăţământul preuniversitar o opţiune mai atractivă şi mai motivantă.

 

Obiectivul strategic al proiectului Comunicare și performanță socială prin noi strategii didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON) este perfecţionarea calităţii resurselor umane din sistemul educaţional românesc, aceasta fiind şi o prioritate a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Proiectul este în consonanţă şi cu liniile directoare ale Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care include ca prioritate tematică de intervenţie dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a resursei capitalului uman din România. Proiectul este în acelaşi timp şi în mod necesar în conformitate cu cerinţele POS DRU.