Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I

 Anunț Colocviu GRAD I - 2019

  Cursuri pregătire Grad II

 

Programa perfecţionare didactică EFS gradul didactic II

Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2013 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2016 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Programa perfecţionare didactică EFS gradul didactic I

Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2013 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2016 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

 

   Search Engine Optimization