Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Pagina studenţilor

 

R05 Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

R12 Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor

Procedura privind contactarea disciplinelor nepromovate in ani anteriori

 

 

   Search Engine Optimization