Tematici

1.Finalităţile educaţiei - realităţi şi tendinţe

2. Educaţia în societatea contemporană

3. Psihologia educaţiei

4. Consiliere educaţională

5. Formarea formatorilor

6. Didactica ariilor curriculare

7. eLearning și Software în educație

8. Pluralism educaţional în societatea cunoaşterii

9. Multimedia în educaţie- prezentare de materiale multimedia educaţionale (filme, prezentari ppt sau prezi, etc realizate de catre studenti sau cadre dudactice)

10. Educația în mileniul III - concurs de comunicări științifice pentru studenți