INVITATIE

 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează cea de a XIV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe ale Educaţiei – la Suceava în perioada 12-13 mai 2016.

Conferinţa propune un cadru de comunicare privind experientele academice în scopul dezvoltării profesionale şi al cooperării interuniversitare din spaţiul educaţional european.

Secţiunile propuse se adresează tuturor practicienilor (institutori, consilieri şcolari, profesori, cercetători, formatori) din învăţământul preuniversitar şi universitar care doresc să contribuie la creşterea calităţii în educaţie.

Această conferinţă reuneşte rezultate ale cercetărilor din ţările europene, oferind oportunitatea iniţierii de noi proiecte în domeniul ştiinţelor educaţiei.

ICSED 2016 vine cu o ofertă de învăţare permanentă prin organizarea atelierelor de lucru pe diferite tematici din domeniul educaţional.

Participarea dvs. ne va onora!

Comitetul de organizare