Workshops

FUNDAMENTELE MICROCERCETARII STIINTIFICE

Conf. univ. dr. Roxana Enache

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN PROIECTARE DIDACTICĂ INOVATIVĂ

Lect. dr. Alina Crisan

ETICA EDUCAŢIEI SI PEDAGOGIA GRIJII

Lect.univ.dr. Elena Seghedin ,  Conf. univ. dr. Daniela Jeder

CERCETAREA ŞI INOVAREA RESPONSABILĂ ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR - PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE.

Conf. univ. dr. Laura Gorghiu, Prof. univ. dr. Gabriel GORGHIU, Lect.univ.dr. Ana-Maria Aurelia PETRESCU, Şef lucrări dr. ing. Mihai BÎZOI

REGRESSION ANALYSIS IN SPSS FOR SOCIAL SCIENCES

Asist. univ.dr. Marius Marici