Despre concurs ....

CONCURSUL NAȚIONAL STUDENȚESC EDUCAȚIA PENTRU MILENIUL III

EDIȚIA a III-a 2016

 

Concursul Național Studențesc Educația pentru Mileniul III, ediția a III-a 2016 este organizat de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei din Facultatea de Științe a Educației, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. La Concursul Naţional Studenţesc "Educaţia pentru Mileniul III" pot participa studenţii înscrişi la cursurile de licenţă şi masterat din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi de la alte universităţi din ţară. Tematica lucrărilor prezentate trebuie să se încadreze în domeniul Științe ale educației, surprinzând teme de cercetare și inovare specifice. Concursul va consta în prezentarea de către candidaţi a lucrării ştiinţifice înscrise în concurs. Prezentarea poate include materiale auxiliare relevante pe suport tehnic sau în format hârtie. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din cadre didactice universitare și va urmări relevanţa conţinutului ştiinţific pentru tema concursului, corectitudinea utilizării metodelor de  studiu, calitatea prezentării verbale, relevanţa şi claritatea prezentării pe suport tehnic sau alt suport, coerenţă ştiinţifică, discuţia şi validitatea concluziilor.