Abilitare

Documente

- Regulament privind desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare
- Acte dosar
- Cerere candidat
- Declarație candidat
- Declarație membrii comisie

Candidați abilitare
2020


Numele candidatului la abilitare Cristina Raluca POPESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din București
Domeniul tezei de abilitare Administrarea afacerilor
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  
Propunere de Comisie de abilitare - transmisă la CNATDCU
 1. Prof. univ. dr. Daniel Laurențiu BĂDULESCU, Universitatea din Oradea;
 2. Prof. univ. dr. Aurel BURCIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
 3. Prof. univ. dr. Puiu NISTOREANU, ASE București.
Rezumatul tezei de abilitare rezumat
Curriculum vitate și lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, portofoliu lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Fișă de verificare

Numele candidatului la abilitare Claudia COSTIN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  
Comisie de abilitare - transmisă la CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Ștefan BORBÉLY, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca;
2. Prof. univ. dr. Constantin DRAM, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
3. Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Supleanți:
1. Prof. univ. dr. habil. Rodica ILIE, Universitatea „Transilvania” din Brașov;
2. Prof. univ. dr. habil. Ovidiu MORAR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Rezumatul tezei de abilitare rezumat
Curriculum vitate și lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, portofoliu lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Fișă de verificare

Numele candidatului la abilitare Adrian TIMOFTE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Silvicultură
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  
Comisie de abilitare - transmisă la CNATDCU 1. Prof. univ. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU, Universitatea Transilvania din Brasov;
2. Cerc. ştiinţ. gr. I dr. ing. Ionel POPA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
3. Conf. univ. dr. ing. Vasile Răzvan CÂMPU, Universitatea Transilvania din Brasov;
Supleanți:
1. Prof. univ. dr. ing. Gianina Laura BOURIAUD, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
2. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Florian BORLEA, Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timisoara.
Rezumatul tezei de abilitare rezumat
Curriculum vitate și lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, portofoliu lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Fișă de verificareCandidați abilitare
2019


Numele candidatului la abilitare Marian DRĂGOI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Silvicultură
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  7 decembrie 2019, ora 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Sala Senatului Corp A, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Florian BORLEA, USAMV Timișoara;
2. Prof. univ. dr. ing. Bogdan POPA, Universitatea Transilvania din Brașov;
3. Prof. univ. dr. ing. Valeriu-Norocel NICOLESCU, Universitatea Transilvania din Brașov;
Rezumatul tezei de abilitare rezumat, abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, portofoliu lucrări relevante, dovezi portofoliu
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale, 
Fișă de verificare

Numele candidatului la abilitare Ion Onoriu COLĂCEL
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  
Propunere de Comisie de abilitare - transmisă la CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Silvia FLOREA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
2. Prof. univ. dr. Dana PERCEC, Universitatea de Vest din Timișoara;
3. Conf. univ. dr. habil. Roxana-Elisabeta MARINESCU, Academia de Studii Economice din București.
Membru supleant:
4. Prof. univ. dr. Felix Narcis NICOLAU, Universitatea Tehnică de Construcții din București.
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, portofoliu lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Fișă de verificare

 


Numele candidatului la abilitare Petronela SAVIN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  4 mai 2019, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Sala Senatului, Corp A, parter
Comisia de abilitare - transmisă la CNATDCU 1. Prof. univ. dr. CS I Mariana NEȚ, Institutul de lingvistica al Academiei Române „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
2. Prof. univ. dr  Alexandru GAFTON, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
3. Conf. univ. dr. habil. Adrian CHIRCU, Universitatea „Babeş Bolyai”' din Cluj-Napoca
Membru supleant:
1. Prof.univ.dr. Ioan OPREA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, lista de lucrări relevante, portofoliu lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale, anexă Fișă de verificare

 


Numele candidatului la abilitare Andrei-Emil BRICIU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Geografie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 22 ianuarie 2019, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Sala Senatului, corp A, parter
Comisia de abilitare - transmisă la CNATDCU

1. Prof. univ. dr. Ioan-Cristian IOJĂ, Universitatea din București;
2. Cerc. șt. I dr. abil. Sorin CHEVAL, Universitatea din București, Prof. univ. dr. abil la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brașov;
3. Conf. univ. dr. habil. Lucian DRĂGUȚ, Universitatea de Vest din Timișoara.
Membri supleanți
1. Prof. univ. dr. Ovidiu-Răzvan GACEU, Universitatea din Oradea;
2. Prof. univ. dr. Vasile EFROS, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, lista de lucrări relevante, portofoliu lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale


 

Candidați abilitare
2018


Numele candidatului la abilitare Adriana DABIJA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Ingineria produselor alimentare
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 26 noiembrie 2018
ora 9.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Sala Senatului, corp A, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU
 1. Prof. uni. dr. ing. Mona-Elena POPA Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
 2. Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 3. Prof. univ. dr. ing. Sonia AMARIEI Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, lista de lucrări relevantedovezi
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Radu-Dumitru PENTIUC
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Inginerie electrică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  26 noiembrie 2016, ora 12.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Sala Senatului USV, corp A, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU
 1. Prof. uni. dr. ing. Romeo-Cristian CIOBANU, Universitatea Tehnică  “Gheorghe Asachi” din Iaşi
 2. Prof. univ. dr. ing. Călin MUNTEANU, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 3. Prof. univ. dr. ing. Constantin BULAC, Universitatea Politehnica din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, lista de lucrări relevantedovezi
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Candidați abilitare
2017


Numele candidatului la abilitare Dumitru BOGHIAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  13 decembrie 2017, ora 12.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aula corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU 
 1. Prof. univ. dr. Florin DRAŞOVEAN, Universitatea „Babeş Bolyai Cluj Napoca; Cerc. ştiinţ. gr. I dr. la Muzeul Naţional al Banatului Timişoara
 2. Prof. univ. dr. Lucreţiu BÂRLIBA,  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
 3. Conf. univ. dr. Mihai GLIGOR, Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, listă portofoliu, dovezi
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Dumitru MIHĂILĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Geografie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  8 decembrie 2017, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aulă corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU
 1. Prof. univ. dr. Gheorghe ROMANESCU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
 2. Prof. univ. dr. abil. Adina Eliza CROITORU, Universitatea „Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”
 3. Cerc.șt.I.dr.abil. Sorin CHEVAL, Universitatea din București, Conf. univ. dr. abil. la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov
  Membrii supleanți:
  prof.univ.dr. Liviu APOSTOL - Universitatea Al. I. Cuza, Iași
  prof.univ.dr. Ovidiu GACEU, Universitatea din oradea
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări, listă portofoliu, portofoliu 1, portofoliu 2
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Oana GEMAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Inginerie electrică și telecomunicații 
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  8 decembrie 2017, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Dimitrie Leonida, Corp D, etaj II
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU  
 1. Prof.univ.dr. Daniela TĂRNICERIU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 2. Prof.univ.dr.Horia - Nicolai TEODORESCU, Universitatea Tehnică  „Gheorghe Asachi” din Iași, membru corespondent al Academiei Române
 3. Prof. univ. dr. Corneliu RUSU, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări, listă portofoliu, dovezi
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Florin PINTESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare   9.11.2017
ora 11.30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aulă Corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU  
 1. Prof. univ. dr. Alexandru Florin PLATON, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
 2. Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 3. Cercetător științific gr. I. dr. Mihai-Ștefan CEAUȘU, Academia Română, Institutul de Istorie A.D. Xenopol Iași
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări, lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Anișoara POPA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Danubius” din Galați
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare   2.11.2017
ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aulă corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată de CNATDCU 
 1. Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 2. Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
 3. Cercetător științific gr. I. dr. Mihai Ștefan CEAUȘU, Academia Română, Institutul de Istorie A.D. Xenopol Iași
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări, lucrări relevante
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Valentin Marian ANTOHI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Domeniul tezei de abilitare Contabilitate
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  7 noiembrie 2017, ora 12.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  sala E 233, corp E, et. II
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU   
 1. Prof. univ. dr. Dorel MATEŞ, Universitatea de Vest din Timişoara
 2. Prof.univ.dr. Adela DEACONU, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca
 3. Prof. univ. dr. Elena HLACIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
  Membru supleant:
 4. Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări, portofoliu, listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Ștefan PURICI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  5.07.2017
ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aulă corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU  
 1. 1. Prof. univ. dr. Lucian NASTASĂ-KOVÁCS Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
 2. 2. Cercetător ştiinţ. gr. I dr. Mihai Ştefan CEAUŞU Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi al Academiei Române;
 3. 3. Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU Universitatea "Ştefan cel Mare"din Suceava.
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Carmen Eugenia NĂSTASE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Economie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  04.07.2017, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  sala D101, corp D, et. I
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU 
 1. Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Academia de Studii Economice din Bucureşti
 2. Prof. univ. dr. Valentina VASILE,  Academia Română
 3. Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
  Membru supleant:
 4. Prof. univ. dr. Puiu NISTOREANU,  Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVlistă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Mirela DANUBIANU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Calculatoare și tehnologia informației
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  25.07.2017, ora 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  sala D101, corp D, et. I
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU 
 1. Prof. univ. dr. Ştefan TRĂUŞAN-MATU, Universitatea Politehnica din Bucureşti
 2. Prof. univ. dr. ing. Costin BĂDICĂ,  Universitatea din Craiova
 3. Prof. univ. dr. ing. Ştefan Gheorghe PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV, listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Silvia MIRONEASA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Ingineria produselor alimentare
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  4.07.2017, ora 17.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aulă, corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU  
 1. Prof. univ. dr. ing. Mona Elena POPA,  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti;
 2. Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI,  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 3. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
  Membru supleant:
 4. Prof. univ. dr. Adrian RIVIŞ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Olimpia-Iuliana BAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Administrarea Afacerilor
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  21.07.2017, ora 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare   Aula corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU   
 1. Prof. univ. dr. Valentina VASILE, Academiei Române Bucureşti;
 2. Prof. univ. dr. Puiu NISTOREANU, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 3. Prof. univ. dr. Nicoleta SÎRGHI, Universitatea de Vest din Timişoara.

Membru supleant:

 1. Prof. univ. dr. Gabriela ŢIGU, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Daniel-Laurențiu BĂDULESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Administrarea Afacerilor
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  21.07.2017, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare   Aula corp E, parter
Comisie de abilitare - aprobată CNATDCU   
 1. Prof. univ. dr. Valentina VASILE, Academiei Române Bucureşti;
 2. Prof. univ. dr. Gabriela ŢIGU, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 3. Prof. univ. dr. Nicoleta SÎRGHI, Universitatea de Vest din Timişoara.

Membru supleant:

 1. Prof. univ. dr. Puiu NISTOREANU, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Olimpia MITRIC
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  9 mai 2017, ora 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aula corp E, parter
Comisia de abilitare - transmisă CNATDCU 
 1. Prof. univ. dr. Eva MÂRZA, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia
 2. Cercetător ştiinţific gr. I dr. Mihai Ştefan CEAUŞU,  Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iaşi
 3. Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Gina MĂCIUCĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  17 februarie 2017, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aula corp E, parter
Comisia de abilitare  
 1. Prof. univ. dr. Andrei AVRAM Universitatea din Bucuresti
 2. Prof. univ. dr. Ioan-Gabriel LĂZĂRESCU Universitatea din Bucuresti
 3. Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Georgiana Gabriela CODINĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Ingineria produselor alimentare
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  27 aprilie 2017, ora 09:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aula corp E, parter
Comisia de abilitare - transmisă CNATDCU 
 1. Prof. univ. dr. ing. Adrian RIVIȘ  Universitatea de științe Agricole și Medicină veterinară a Banatului Timișoara
 2. Prof. univ. dr. ing. Mona Elena POPA  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucuresti
 3. Prof. univ. dr. ing. Camelia VIZIREANU Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Mihaela BEGEA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Politehnica București
Domeniul tezei de abilitare  Ingineria produselor alimentare
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  18 ianuarie 2017, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aula corp E, parter, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Comisia de abilitare
 1. Prof. univ. dr. Adrian RIVIS, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
 2. Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
 3. Prof. univ. dr. ing. Mircea OROIAN, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale


Candidați abilitare
2016


Numele candidatului la abilitare Marcel MÎNDRESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Geografie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  14 iulie 2016, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  sala AULA, corp E, parter
Comisia de abilitare 
 1. Prof. univ. dr. Dănuț PETREA, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
 2. Prof. univ. dr. Bogdan Andrei MIHAI, Universitatea din București
 3. Prof. univ. dr. Petru URDEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului  CV și listă lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Viorel ROTILĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Domeniul tezei de abilitare Filosofie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  1 aprilie 2016, ora 13
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  AULA corp E, parter
Componența Comisiei de abilitare 
 1. Academician Tudorel DIMA, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, filiala Iaşi a Academiei Române
 2. Prof. univ. dr. Petru DUNCA, Universitatea de Nord din Baia Mare
 3. Prof. univ. dr. Sorin Tudor MAXIM, Universitatea „Ştefan cel Mare”" din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV-ROListă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Ivan IVLAMPIE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Domeniul tezei de abilitare Filosofie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  1 aprilie 2016, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  AULA corp E, parter
Componența Comisiei de abilitare
 1. Academician Tudorel DIMA, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, filiala Iaşi a Academiei Române
 2. Prof. univ. dr. Petru DUNCA, Universitatea de Nord din Baia Mare
 3. Prof. univ. dr. Sorin Tudor MAXIM, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Ion CORDONEANU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Domeniul tezei de abilitare Filosofie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  1 aprilie 2016, ora 9
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  AULA corp E, parter
Propunere de Comisie de abilitare 
 1. Academician Tudorel DIMA, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, filiala Iaşi a Academiei Române
 2. Prof. univ. dr. Petru DUNCA, Universitatea de Nord din Baia Mare
 3. Prof. univ. dr. Sorin Tudor MAXIM, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Ovidiu MORAR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  5 februarie 2016, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Aulă corp E, parter
Componenţa Comisiei de abilitare 
 1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
 2. Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 3. Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, Listă lucrari-EN,
Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Candidați abilitare
2015


Numele candidatului la abilitare Gianina Laura BOURIAUD
Universitatea la care este titular candidatul  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Domeniul tezei de abilitare  Silvicultură
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  25 noiembrie 2015, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Facultatea de Silvicultură
 sala E230, corp E, etaj 2
Componența Comisiei de abilitare      1. Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,
Universitatea Transilvania din Braşov
    2. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe IGNEA,
Universitatea Transilvania din Braşov
    3. Prof. univ. dr. ing. Neculae ȘOFLETEA,
Universitatea Transilvania din Braşov
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, Listă lucrari-EN,
Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Numele candidatului la abilitare Bogdan POPOVENIUC
Universitatea la care este titular candidatul  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Domeniul tezei de abilitare  Filosofie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  7 decembrie 2015, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  sala E 006, corp E, parter
Componența Comisiei de abilitare    1. Prof. univ. dr. Ioan BIRIȘ,
Universitatea de Vest Timișoara
  2. Prof. univ. dr. Virgil CIOMOȘ,
Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca
  3. Prof. univ. dr. Gheorghe CLITAN,
Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-RO, Listă lucrari-EN,
Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

2014


Numele candidatului la abilitare Laurențiu-Dan MILICI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Inginerie electrică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 24 aprilie 2015, ora 14.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Corpul D, et. II, Amfiteatrul Dimitrie Leonida
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. ing. Costin CEPIŞCĂ, Universitatea Politehnica din Bucureşti;
2. Prof. univ. dr. ing. Valeriu DAVID, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi;
3. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe LIVINŢ, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi.
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-EN, CV-RO, Listă lucrari-EN, Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale


Numele candidatului la abilitare Costel MIRONEASA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Domeniul tezei de abilitare Inginerie industrială
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 8 mai 2014, ora 13.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și management, Corpul B, sala 214
Componenţa Comisiei de abilitare Cătălin DUMITRAŞ – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Anca DRĂGHICI – Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Moise ACHIM – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ioan ABRUDAN – Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca
Sorin POPESCU – Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat, Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-EN, CV-RO, Listă lucrari-EN, Listă lucrări-RO
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale  
Raportul comisiei de abilitare Raport
  Secvențe de la susținere