Acreditări, clasamente şi premii

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava a cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimul deceniu
prin permanenta adaptare şi diversificare a programelor sale pentru un număr tot mai mare de
studenţi prin intermediul facilităţilor de predare, de cercetare şi a celor privind calitatea vieţii
studenţilor continuu extinse la standarde ridicate de calitate.

An

1999

2009

Număr de studenţi

3482

13201

Număr de programe de studii

25

130

Număr de cadre didactice titulare + asociate

223+72

360+60

Număr de computere

195

2500

Finanţare cercetare

100 000 Euro

2 500 000 Euro

Suprafaţă clădiri

11 600 m2

56 000 m2

Suprafaţă campus

35 000 m2

360 000 m2 *

                *inclusiv campus II  
            Tabel 1: Aspecte ale dinamicii universităţii în ultima decadă

Aceste aspecte se reflectă în acreditările şi calificativele pe care USV le-a primit în ultimii trei ani:

 

 • în urma evaluării instituţionale efectuată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învaţămânul Superior (ARACIS), USV a primit calificativul  „Grad de încredere ridicat”, acesta fiind cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi în sistemul naţional de învăţământ;
 • în vederea facilitării racordării sistemului de management al instituției la normele și bunele practici existente în Spațiul European al Învățământului Superior, Senatul USV a decis depunerea unui dosar la Asociația Europeană a Universităților (EUA) în vederea evaluării instituționale. Rezultatele evaluării externe efectuate de echipa de echipa de experți EUA pot fi consultate aici: http://eua.be/Libraries/IEP/IEP_Stefan_cel_Mare_Final_Report.sflb.ashx
 • în urma evaluării realizate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) , Universitatea Ştefan cel Maredin Suceava a fost acreditată ca instituţie de cercetare – dezvoltare, fiind componentă a sistemului de cercetare – dezvoltare de interes naţional, în conformitate cu HG 551/2007 conform Anexei nr. 1 la Decizia ANCS nr. 9696/14.07.2008:

 

Nr. crt.

INSTITUŢIE

Punctaj

1.

Universitatea Tehnică  "Gheorghe Asachi"  Iaşi

308

2.

Universitatea Politehnică Bucureşti

298.63

3.

Universitatea din Bucureşti

239.10

4.

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

206.97

5.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

196.50

6.

Universitatea din Craiova

143.90

7.

Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi

140.63

8.

Universitatea „Transilvania” Braşov

140.28

9.

Universitatea "Dunărea de Jos"Galaţi

128.10

10.

Universitatea de Vest Timişoara

126.70

11.

Universitatea Valahia din Târgovişte

122.00

12.

Universitatea "Babeş-Bolyai"  Cluj-Napoca

122.00

13.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu .”

121.60

14.

Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti

119.94

15.

Universitatea Stefan cel Mare Suceava

114.77

16.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Timişoara

102.94

17.

Universitatea Politehnică Timişoara

102.70

18.

Universitatea “Lucian Blaga”  din Sibiu

95.00

19.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

91.94

20.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

85.62

               Tabel 2. Topul universităţilor din perspectiva cercetării în ordinea punctajelor
realizate la acreditarea de către ANCS, în anul 2009

 • USV ocupă poziţia a patra la nivel naţional din punctul de vedere al calităţii învăţământului, conform topului alcătuit de compania germană Kienbaum Management Consultants în colaborare cu revista Capital. Acest studiu a fost efectuat în 84 de universităţi de stat şi private, iar pentru realizarea acestuia au răspuns aproape 400 de persoane, din cadrul a 35 de companii naţionale şi internaţionale şi 3.131 de absolvenţi de facultate, majoritatea licenţiaţi după 1995. Aprecierea asupra facultăţilor, de la foarte bună (1), pînă la insuficient (4), s-a bazat pe mai multe criterii: educaţia teoretică, orientarea practică, competenţe lingvistice (limbi străine) şi experienţă internaţională. Angajatorii au fost rugaţi să facă evaluările strict pe baza observaţiilor furnizate de persoanele aflate în funcţii de conducere, cu privire la facultăţile absolvite de angajaţii din subordine. Acest studiu demonstrează o foarte bună corelare a ofertei educaţionale a USV cu nevoile de dezvoltare socio-economică:

                 Tabel 3. Top alcătuit de compania germană Kienbaum Management Consultants şi revista Capital

 • USV figurează în top 100 al universităţilor din Europa de Est (Regional and Global Ranking of Eastern Europe Region) în ceea ce priveşte prezenţa on-line în 2010

                 Tabel 4. Topul universităţilor din Europa de Est în ceea ce priveşte prezenta on-line în 2010

 • USV a primit în anul 2008 Premiul pentru Multiculturalism din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activităţile internaţionale desfăşurate, în special de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior din Ucraina şi Republica Moldova. (imaginea diplomei
 • USV editează cea mai bine cotată revistă românească pe plan internaţional în domeniul ingineriei electrice, electronice şi telecomunicaţiilor (conform clasificării ISI Thomson Reuters), Advances in Electrical and Computer

 • Ministerul Educaţiei Naţionale a acordat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava Placheta şi Diploma aniversară „Dimitrie Gusti” pentru activitatea educativă desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate în cei 50 de ani de existenţă.
   
 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a acordat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava Placheta şi Diploma pentru locul I în cadrul „Trofeului creativităţii” judeţul Suceava, ediţia 2013.