Date contact


     Date de contact

      Director C.S.U.D. (Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat)
      Prof. univ. dr. Rodica Mărioara NAGY
      rodicanagy@litere.usv.ro;

     Director C.Ş.D.A.I (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti)
     Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI
     
mihai.i@fim.usv.ro

     Director C.Ş.D.S.U. (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio - Umane)
     Conf. univ. dr. Bogdan POPOVENIUC
     
bpopoveniuc@usv.ro

 

     
     Secretar
     
Anca FILOTE
      ancafilote@usm.ro;