Descriere

    Ce înseamnă „Compartiment Acte de studii”?

    Pe scurt: compartimentul unde se completează şi eliberează diplome, certificate tuturor absolvenţilor universităţii.
    Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special (conform Art.2 din Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, aprobat prin Ordinul nr. 657 din 24.11.2014) care confirmă studii de învăţământ superior efectuate şi titluri sau calificări dobândite.
    Compartimentul gestionează toate tipurile de acte de studii universitare şi postuniversitare.
    Acest compartiment asigură condiţiile aplicării corecte a prevederilor legale privind: comanda, primirea, completarea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii.