Întocmirea și eliberarea duplicatelor


    Duplicatul unui act de studii se eliberează conform Deciziei Rectorului universităţii.
    Termenul pentru înmânarea duplicatelor este de o lună de zile de la aprobarea cererii.
    Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată. (Conform Art.23 –Art. 28 din „Regulamentul privind regimul actelor de studii” aprobat prin Ordinul nr. 657/2014).

    La Compartimentul Acte de studii se depun următoarele documente necesare eliberării DUPLICATULUI la Diplomă / Foaie matricolă / Supliment la diplomă:

  • cerere adresată Rectorului universităţii în care se solicită aprobarea şi eliberarea (conform Deciziei Rectorului) duplicatului, model cerere ;
  • declaraţia scrisă a titularului, autentificată la notariat, în care sunt specificate toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut sau distrus;
  • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii (ziarul în original);
  • fotocopie legalizată după certificatul de naştere / certificatul de căsătorie (după caz);
  • dovada plăţii taxei prevăzută pentru eliberarea duplicatului (chitanţa în original);
  • două fotografii color, recent realizate, pe hârtie fotografică, format 3x4 cm - ale titularului;
  • fotocopie după cartea de identitate.