Informare cu privire la publicarea tezelor de doctorat

     Vă informăm că baza de  date în care sunt indexate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică.
     Refuzul argumentat al persoanelor vizate cu privire la publicarea datelor cu  caracter personal se va înainta la IOSUD, prin depunere la registratura USV, până la data de 23 martie 2020.

     Detaliile se regăsesc în documentul:   Adresă MEN