Istoria USV

Istoria învăţământului superior la Suceava a început odată cu crearea, în 1963, a Institutului Pedagogic de 3 ani. De anul 1963 sunt legate transformări importante ale sistemului educaţional din România, favorizate de stoparea procesului de sovietizare a societăţii româneşti şi de revenirea la tradiţiile şcolare naţionale. Înfiinţarea învăţământului universitar la Suceava a însemnat, pentru regiunea Bucovina, o urmare firească a eforturilor de perpetuare şi de îmbogăţire a tradiţiilor culturale şi de învăţământ formate de-a lungul timpului de şcolile domneşti din nordul Moldovei, de Academia de la Putna, Institutul Teologic şi Universitatea din Cernăuţi. În funcţie de forma de organizare, conţinutul, structura, obiectivele, scopul, misiunea sa, se pot distinge patru etape parcurse de instituţia de învăţământ universitar de la Suceava în cele aproape cinci decenii de existenţă:

  1. 1963 -1975: etapa Institutului Pedagogic
  2. 1976 -1984: etapa Institutului de Învăţământ Superior mixt, pedagogic şi tehnic
  3. 1984 -1989: etapa Institutului de Subingineri
  4. din 1990 până în prezent: etapa Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava (USV)

Analiza şi descrierea fiecăreia dintre cele patru etape evidenţiază caracterul complex şi sinuos al politicii şcolare universitare din România şi reliefează modul în care Universitatea suceveană a devenit o instituţie modernă de prestigiu în spaţiul universitar românesc. Dinamismul şi importanţa Universităţii „Ştefan cel Mare” au fost confirmate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, care, în urma evaluărilor instituţionale externe, i-a acordat, în septembrie 2008, calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, cel mai preţios calificativ pe care-l poate primi o universitate din sistemul naţional de învăţământ.
Cele aproape cinci decenii de ALMA MATER SUCEVENSIS cu dificultăţi şi adversităţi, înfiinţări şi desfiinţări, cu izbânzile efemere sau durabile pe care le-a repurtat, au avut ca rezultat prestigiul pe care Universitatea îl are astăzi. În Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se înţelege că viitorul înseamnă în egală măsură oportunităţi noi şi provocări noi. Promovând munca onestă, asiduă şi responsabilă, Universitatea îşi propune să ofere comunităţii locale, dar şi societăţii contemporane în general, cunoştinţe, competenţe şi resurse umane de valoare.
Planuri de viitor
Odată cu anul 2007, în patrimoniul USV au intrat, prin hotărâre de guvern, o suprafaţă de 30 ha, situată la 3 km de actualul campus, care ocupă acum 6 ha. În noua locaţie va fi amplasat Campusul 2, în care sunt prevăzute construcţia unor obiective precum: casa de cultură a studenţilor, sala polivalenă cu 4500 de locuri, bazin de înot olimpic, spaţii de învăţământ pentru facultăţile de Silvicultură, Educaţie Fizică şi Sport, terenuri de sport, lac nautic, parc dendrologic, gradină botanică, complex de sere, centre de cercetare în nanotehnologii şi biotehnologii, centru de restaurare şi muzeu universitar, biblioteca centrală universitară, 5 cămine studenţeşti cu o capacitate totală de 1500 de locuri şi un restaurant studenţesc.
Toate investiţiile materiale au ca scop crearea unui mediu care să faciliteze şi să stimuleze educaţia şi cercetarea. Universitatea îşi propune să devină un factor din ce în ce mai activ în viaţa comunităţii locale şi centru de referinţă pentru învăţământul superior european.