Lifelong Learning Programme

Proiecte în derulare    
       
Proiecte coordonate de USV      
Nr.crt. Titlu Responsabil Parteneri
1
QPLM - Asigurarea calității pentru furnizorii de educație și instruire vocațională - VET utilizând managementul ciclului de viață al produsului-PLM.
conf.univ.dr.
Carmen Chașovschi
8 organizații din cadrul țărilor UE