Locuri de muncă auxiliare în USV

114. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelorpe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

- Laborant - 1 post
Anunț complet 


113. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Resurse Umane, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant: 

- Administrator financiar - 1 post
Anunț complet 


112. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

- Inginer de sistem - 1 post
Anunț complet 


111. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVpe perioadă nedeterminată, următorul post vacant: 

- Muncitor calificat (bucătar) - 1 post
Anunț complet 


110. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Facultății de Drept și Științe Administrative, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Inginer de sistem - 1 post
Anunț complet 


109. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVpe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Muncitor calificat (bucătar) - 1 post
Anunț complet 


108. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVpe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Muncitor necalificat - 1 post
Anunț complet 


107. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Consiliului Studiilor Universitare, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Secretar - 1 post
Anunț complet 


106. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Oficiului Juridic, pe perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea prelungirii până la 3 ani, următoarele posturi vacante:  

- Consilier juridic/Jurist - 1 post
Anunț complet 


105. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Achiziții Publice, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Administrator financiar - 2 posturi
Anunț complet 


104. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Centrului de Management Programe și proiecte, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

- Inginer de sistem - 1 post
Anunț complet 


103. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVurmătorul post vacant:  

- Muncitor calificat (ospătar) - 1 post
Anunț complet 


102. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Formației de pază, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Portar / Agent de pază - 2 posturi
Anunț complet 


101. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează examen de promovare treaptă/grad profesional imediat superior celui deținut, a personalului didactic auxiliar/nedidactic din aparatul propriu, înperioada 18.11.2019-21.11.2019 următorul post:

- Secretar - 1 post
Anunț complet 

 

100. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează examen de promovare treaptă/grad profesional imediat superior celui deținut, a personalului didactic auxiliar/nedidactic din aparatul propriu, înperioada 18.11.2019-21.11.2019 următorul post:

- Bibliotecar- 1 post
Anunț complet 

 

099. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Direcției Sociale, Patrimoniu și Administrație, pe perioadă nedeterminată, următoarul post vacant:

- Muncitor necalificat - 1 post
Anunț complet 


098. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Direcției Sociale, Patrimoniu și Administrație, pe perioadă nedeterminată, următoarul post vacant:

- Îngrijitor - 1 post
Anunț complet 


097. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Direcției Sociale, Patrimoniu și Administrație, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:

- Muncitor calificat (electrician) - 2 posturi
Anunț complet 


096. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Științe ale Educației, pe perioadă determinată de 1 an cu prelungire până la 3 ani, următorul post vacant:

- Inginer sistem 1/2 normă - 1 post
Anunț complet 
  Rezultat selecție dosare

 

095. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Științe ale Educației, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

- Secretar - 1 post
Anunț complet 
  Rezultat selecție dosare

 

094. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciul Social - Cantină Studențească, pe perioadă determinată de 1 an cu prelungire până la 3 ani, următorul post vacant:

- Manipulant mărfuri 1/2 normă - 1 post
Anunț complet 
- Rezultatul selecției dosarelor

 

093. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Direcției Sociale, Patrimoniu și Administrație, pe perioadă determinată de 1 an cu prelungire până la 3 ani, următorul post vacant:

- Îngrijitor - 2 posturi
Anunț complet 
- Rezultat selecție dosare

 

092. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

- Consilier de orientare în carieră domeniul științelor umaniste 1/4 post (2ore/zi) - 1 post
Anunț complet 
- Rezultat selecție dosare

 

091. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciul Tehnic Investiții, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

- Administrator patrimoniu / Inginer constructor / instalații în construcții - 1 post
Anunț complet 
- Rezultat selecție dosare

 

090. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs două posturi de asistenți de cercetare, cu timp parțial de lucru, pe perioadă determinată, în cadru proiectului EFECT.

Anunț complet 
- Rezultat final al recrutării


089.
PROGRAMUL ROSE din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în cadrul proiectului cu titlul „Știință și Tehnologie Adaptate la Realitățile Tinerilor – START”

- Anunț complet 
- Rezultat concurs

 

088.Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Cercetător științific în mecanică fină, cod COR 214463, pe perioadă determinată de 10 luni, în cadrul proiectului cu tiltul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” contract nr.18 PFE/2018.
Anunț complet
Cerere de înscriere la concurs
- Rezultat selecție dosare - Rezultat final selecție dosare
- Rezultat final concurs
 

 

087.Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare științifică/Asistent de cercetare în fizică-chimie, cod COR 211105, pe perioadă determinată de 10 luni, în cadrul proiectului cu tiltul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” contract nr.18 PFE/2018.
Anunț complet
Cerere de înscriere la concurs
- Rezultat selecție dosare
- Rezultat final selecție dosare
Rezultat final concurs

 

086.Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare științifică/Asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare, poziția nr. 2, cod COR 214535, pe perioadă determinată de 10 luni, în cadrul proiectului cu tiltul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” contract nr.18 PFE/2018.
Anunț complet
Cerere de înscriere la concurs
- Rezultat selecție dosare
- Rezultat final selecție dosare
- Rezultat final concurs

 

085.Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare științifică/Asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare, poziția nr. 1, cod COR 214535, pe perioadă determinată de 10 luni, în cadrul proiectului cu tiltul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” contract nr.18 PFE/2018.
Anunț complet
Cerere de înscriere la concurs
- Rezultat selecție dosare
- Rezultat final selecție dosare
- Rezultat final concurs

 

084.Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare științifică/Asistent de cercetare în electronică aplicată, poziția nr. 2, cod COR 215225, pe perioadă determinată de 10 luni, în cadrul proiectului cu tiltul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” contract nr.18 PFE/2018.
Anunț complet
Cerere de înscriere la concurs
Rezultat selecție dosare
- Rezultat final selecție dosare
- Rezultat final concurs

 

083.Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare științifică/Asistent de cercetare în electronică aplicată, poziția nr. 1, cod COR 215225, pe perioadă determinată de 10 luni, în cadrul proiectului cu tiltul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” contract nr.18 PFE/2018.
- Anunț complet
- Cerere de înscriere la concurs
- Rezultat selecție dosare
- Rezultat final selecție dosare
- Rezultat final concurs

 

082.Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava anunţă lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecţiei a unui asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul economie în cadrul proiectului cu titlul PORTCultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală, contract nr. 56PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0884 (site proiect www.portcultural.usv.ro)

- Anunț complet
- Rezultat etapă analiză dosare
- Lista candidaților admiși după interviu - 28 octombrie 2019 

 

081. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea a trei lectori Competente digitale si trei lectori Antreprenoriat in cadrul proiectului Mommypreneurs finantat de EEA Norway grants, contract nr. 2017-1-277/01.01.2019, EEA and Norway Grant for Youth Employment.

- Anunț complet

 

080. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea secțiunii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor de experți în echipa de implementare în cadrul proiectului „DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală” 
Anunț Complet
- Erată
- Erată 2
Cerere de înscriere concurs
- Experiență generală și specifică cerută 
Rezultate concurs
Rezultate finale

079. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea secțiunii de recrutare în vederea selecției unui asistent de cercetare științifică, studii superioare, în cadrul proiectului SMiLE-EV - Stații inteligente de încărcare conductivă, fixw și mobiLe, pentru transport cu propulsie Electrică, contract nr. 36 PCCDI/15.03.2018 (www.smile-ev.usv.ro). - Anunț Complet
- Numire comisie concurs

078. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea și selecția de personal în cadrul proiectului cu titlul „Educație timpurie incluzivă și de calitate”, Cod SMIS 2014 - 128215, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 61398/09.08.2019.

  - Responsabil achiziții - 1 post
 Anunț complet
 Cerere înscriere concurs


077. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea și selecția de personal în cadrul proiectului cu titlul „Educație timpurie incluzivă și de calitate”, Cod SMIS 2014 - 128215, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 61398/09.08.2019.

 

- Experți învățământ - 5 posturi;
- Responsabil grup țintă - 2 posturi;
- Responsabil financiar - 1 post; 
- Responsabil raportare - 1 post; 
- Responsabil resurse umane - 1 post; 
- Contabil - 1 post; 
- Consilier juridic - 1 post; 
- Secretar program formare - 1 post;
- Asistent proiect partener - 1 post;

  Anunț complet
  Cerere înscriere concurs
  Rezultat de selecție și recrutare

 

 

076. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Centrului Cinegetic, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

 

- Paznic vânătoare - 1 post; 
  Anunț complet
  Rezultat selecție dosare

 

 

075. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

 

- Inginer - 1 post; 
  Anunț complet
  Rezultat selecție dosare

 

074. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea și selecția de personal pentru ocuparea posturilor de personol administrativ și auxiliar, în cadrul proiectului cu titlul „Simulator de Carieră", Cod SMIS 2014+ 108360, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 70236125.09.2018

- Responsabil financiar- 1 post; 
- Secretar- 1 post; 

 

   Anunț
   Rezultat selecție
   Rezultat final selecție

 

073. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selectării unui lector la Lectoratul român USV la Universitatea Națională Politehnică Odesa (Ucraina), perioadă determinată 1 an

- Lector - 1 post; 

   Anunț complet
   Fișa postului
   Rezultat selecție
   Rezultat interviu
   Rezultat concurs

 

072. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea și selecția de personal în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământ terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221:

071.
 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea și selecția de personal în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământ terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221:

 

  - Responsabil schimburi de experiență (2 luni, 42 ore/lună) - 1 post;
  - Expert dezvoltare ofertă educațională (4 luni, 42 ore/ lună) - 2 posturi;  
  - Asistent cercetare studiu inserție profesională (12 luni, 21 ore/lună) - 2 posturi;  
  - Responsabil stagii de practică (2 luni, 42 ore/lună) - 4 posturi;    

 


 Anunț complet
 Rezultat selecție personal

 

070. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță recrutarea și selecția de personal pentru ocuparea posturilor de experți suport pentru activitatea managerului de proiect și personal administrativ și auxiliar, în cadrul proiectului cu titlul „DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod SMIS 2014+ 125031, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 45649/20.06.2019:

 

  - Responsabil financiar- 1 post;  
  - Consilier juridic- 1 post;  
  - Specialist IT- 1 post;  
  - Expert relații publice- 1 post;  
  - Asistent manager- 1 post;  
  - Expert achiziții- 1 post;  
  - Contabil- 1 post;  
  - Responsabil resurse umane- 1 post;  


 Anunț complet
 Cerere înscriere
 Experiență generală specifică
 Rezultate concurs
 Rezultate finale

 

 

069. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciul Social - Cantină Restaurant USV, perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

 

  - Muncitor calificat (ospătar)- 1 post;  
 Anunț complet
 Rezultat selecție
 Rezultat analiză contestație
 Rezultat probă scrisă
 Rezultat probă practică
 Rezultat probă interviu
 Rezultat final

 

068. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Formație de pază, perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

 

  - Portar/agent de pază- 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat selecție
  Rezultat probă scrisă
  Rezultat contestație probă scrisă
  Rezultat interviu
  Rezultat final

 

067. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Formație Întreținere Spații Învățământ, perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

 

  - Peisagist (muncitor calificat)- 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat selecție
  Rezultat probă scrisă
  Rezultat probă practică

 

066. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Formație Întreținere Spații Învățământ, perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

 

  - Muncitor calificat (fochist)- 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat selecție
  Rezultat probă scrisă
  Rezultat probă practică
  Rezultat interviu
  Rezultat final

 

065. Universitatea "Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava, anunță scoaterea la concurs a 3 posturi de expert în cadrul proiectului cu titlul „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligenta – SUCCES”, Program Operațional Capital Uman, POCU/320/6/21/, cod MySMIS 122555, Beneficiar Universitatea „DANUBIUS” din Galați. 
 Mai multe informații
 Model cerere înscriere concurs 
 Grilă evaluare
 Rezultat selecție
 Rezultat final


063. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției a doi laboranți, cu jumătate de normă, pentru o perioadă determinată de 13 luni, cu posibilitate de prelungire, în cadrul echipei de implementare a proiectului „Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2” (microDIAB). 

- Laborant - 2 posturi;

 

  Anunț complet
  Rezultat selecție dosare
  Rezultat probă interviu
  Rezultat concurs

 

062. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Cercetător doctorand - Asistent de cercetare,  cu normă întreagă de lucru, pentru o perioadă determinată de 13 luni, în cadrul echipei de implementare a proiectului „ANALIZA INTERRELAȚIEI DINTRE MICROBIOTA INTESTINALĂ ȘI GAZDĂ CU APLICAȚII ÎN PREVENȚIA ȘI CONTROLUL DIABETULUI DE TIP 2 (ACRONIM: microDIAB)”

- Cercetător doctorand - Asistent de cercetare -1 post;  

  Anunț complet
  Rezultat selecție dosare
  Rezultat probă interviu
  Rezultat concurs

 

061. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi cu timp parțial de lucru, pe perioadă determinată pentru echipa administrativă a Programului ERASMUS+ KA3, PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL (PROMEHS), Proiect nr. 6606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY:

  - Administrator financiar - 1 post;  
  - Administrator resurse umane - 1 post;  
  - Secretar - 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat interviu
  Rezultat concurs

 

060. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță scoaterea la concurs a 4 posturi de expert în cadrul proiectului cu titlul ”Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților – ProForm”, Program Operațional Capital Uman, POCU/379/6/21/, cod MySMIS 124981, Beneficiar Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava:

  - Expert - 4 posturi;  
  Anunț complet
  Rezultate selecție, etapa 2
  Rezultat final selecție 

 

056. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Formație Întreținere Spații Învățământ, perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

  - Muncitor calificat (lăcătuș) - 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat selecție dosar
  Informare probă scrisă
  Anunț reluare concurs
  Rezultat probă scrisă
  Rezultat contestație probă scrisă
  Rezultat probă practică
  Rezultat probă interviu
  Rezultat final

 

054. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

  - Inginer- 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat selecție dosar
  Rezultat probă scrisă
  Rezultat interviu
  Rezultat final

 

048. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, pe perioadă nedeterminată următorul post vacant:

  - Inginer sistem - 1 post;  
  Anunț complet
  Rezultat selecție dosare
  Rezultat probă scrisă
  Rezultat contestație probă scrisă

 


  046. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță scoaterea la concurs a 12 posturi de lectori/experți în cadrul subproiectului cu titlul Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat (USV-FIA), din cadrul Schemei de granturi pentru universități Programe de vară de tip punte (SGCU-PV), proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. 107/SGU/PV/II, Beneficiar Universitatea „ștefan cel Mare” din Suceava.

  Mai multe informații
  Model cerere înscriere concurs
  Rezultat selecție
  Rezultat final


  045. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță selecție personal în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământului superior în sprijinul angajabilității” cod SMIS 121221, pentru următorul post: 
- Responsabil dezvoltare competențe didactice (42 ore/lună) - 1 post

  Mai multe informații
  Rezultat selecție personal


  044. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava, anunță scoaterea la concurs a 20 de posturi de experți pe termen lung în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților – ProForm”, Program Operațional Capital Uman, POCU/379/6/21/, cod MySMIS 124981.   

  Mai multe informații
  Model cerere înscriere concurs
  Grilă evaluare 
  Rezultat selecție
  


043. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selectării unui lector la Lectoratul de Limba Română la Universitatea Națională Politehnică Odesa (Ucraina), perioadă determinată 1 an, 1 post.

  Fișă post
  Anuț complet


 042. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță selecție pentru personal în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământului superior în sprijinul angajabilității” cod SMIS 121221, pentru următoarele posturi:

  - Coordonator orientare, consiliere academică și profesională pentru studenți (84 ore/lună) - 1 post;  
  - Expert consiliere academică (42 ore/lună) - 1 post;  
  - Expert consiliere profesională (42 ore/lună) - 1 post;    

  
Mai multe informații
  Rezultat selecție personal

 

 

036. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunţă lansarea sesiunii de recrutare în vederea selectării unui lector la Lectoratul de Limba Română la Universitatea Națională Politehnică Odesa (Ucraina), perioadă determinată 1 an, 1 post.

  Anunț complet
  
Informații post

035.
 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 2 (două) posturi de Cercetător științific în electroenergetică (COR 215142) cu timp parțial de lucru în cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI (HORESEC), număr contract 31PCCDI/2018.

  Anunț complet
  Rezultat selecție dosare
  Rezultat final


034.
 Anunț selecție personal în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” cod SMIS 121221.

  Anunț complet
  Rezultat selecție personal


033.
 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției echipei administrative în cadrul proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”.

  Anunț complet
  Rezultat selecție dosar


032.
 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul proiectului POCU/379/6/21/123847 „Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC”, pe perioadă determinată de 36 luni, 2 posturi de experți pe termen lung.

  Anunț complet
  Rezultat concurs
  

 

002. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului SMiLE-EV - Stații inteligente de încărcare conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsie Electrică pe perioadă determinată de 20 luni, cu posibilitate de prelungire 2 ani, următoarele posturi vacante:
  - Asistent de cercetare științifică (doctorand, doctor, postdoctorat)  - 2 posturi.
 Anunț complet
 Cerere de înscriere la concurs

 


001. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Cercetător științific Gradul III/Cercetător în microbiologie-bacteriologie, în cadrul proiectului cu titlul „ANALIZA INTERRELAȚIEI DINTRE MICROBIOTA INTESTINALĂ ȘI GAZDĂ CU APLICAȚII ÎN PREVENIREA ȘI CONTROLUL DIABETULUI DE TIP 2 (acrinim: microDIAB)”, nr. contract 120/16.09.2016, cu o normă de lucru de 88 de ore pe lună, tarif brut orar de 73,35 lei/h, pe o perioadă determinată de 26 luni, activita Proiectului Complex PN-III-P1-1.tea fiind estimată să înceapă la data de 16 iulie 2018.

 

   

 

Cerere înscriere concurs cadre didactice și de cercetare
Cerere înscriere concurs personal didactic auxiliar și nedidactic

      Concursurile pentru posturi vor avea loc conform specificaţiilor din anunţuri.