Locuri de muncă auxiliare în USV

143. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului „Motivație și performanță în învățământul economic superior, prevenirea abandonului în sistemul educațional universitar - MOTIVIS”, următoarele posturi: 
Expert achiziții- 1 post 
Responsabil financiar - 1 post 
Asistent proiect - 1 post 
Formatori CCOC - 3 posturi 
Formatori/tutori cadre didactice - 3 posturi 
Formatori/tutori cadre didactice - 4 posturi 
Formatori/tutori cadre didactice - 1 post 
Formatori/tutori cadre didactice - 1 post 
Anunț complet
Cerere înscriere concurs
- Rezultat selecție142. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului „Motivație academică în știința Ingineriei Alimentare (MASIA)”: 
1. Lector - 1 post, 
Anunț complet
- Cerere înscriere concurs
- Rezultat selecție

141. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului Personalized prevention tools in obesity and diabetes - a joint Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD), nr. 2SOFT/4.1 /56, finantat în cadrul apelului de proiecte a Programului Operationaționall Comun Romania-Ucraina 2014- 2020, următoarele posturi:
1. Activity Manager (Director proiect) - 1 post, 
2. Research Associate (Cercetator în medicină generală) - 1 post, 
3. Research Assistant (Asistent de cercetare în medicină generală) - 1 post, 
4. Financial manager (Manager financiar) - 1 post, 
5. Administrative assistant (Secretar administrativ) - 1 post, 

Anunț complet
- Cerere de înscriere la concurs
- Descrierea posturilor
- Rezultat selecție dosare

140. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului MAST PROF,  următoarele posturi vacante:

- Responsabil financiar - 1 post
- Responsabil achiziții - 1 post
- Secretar - 1 post
- Profesor aerobic - 1 post
- Profesor însoțitor - 3 posturi
- Profesor formator Activități de coaching și dezvoltare personală - 1 post
- Profesor formator Educație emoțională - 1 post
- Profesor formator Învățare academică - 1 post
- Profesor formator Matematica altfel - 1 post
- Profesor formator Științele altfel - 1 post
- Profesor formator Artă dramatică - 1 post
- Profesor formator Consiliere și orientare profesională - 1 post

Anunț complet
- Rezultat final

 
139. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, pe perioadă detminată de 1 an, cu posibilitatea de prelungire până la 3 ani, următorul post vacant:

- Inginer 1/2 normă - 1 post.

Anunț complet

 

138. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului  Promote deadwood for resilient forests in the Romanian-Ukrainian cross border region RESFOR, nr. 2SOF T/1.2/13, următoarele posturi vacante:

- Asistent cercetare (cod COR 213253 Asistent de cercetare in silvicultura) - 1 post, 
- Financial manager (cod COR 241104 referent de specialitate - 1 post

Anunț complet
- Fișă de înscriere
- Fișa postului Asistent cercetare
- Fișa postului Manager financiar
- Rezultat selecție
- Rezultat final 


137. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul Formație. Întreținere Spații Învățământ, pe periodaă nedetminată, următorul post vacant:

- Muncitor calificat (șofer)- 1 post.

Anunț complet

 

136. Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției a 2 Asistenți de cercetare în fizică, cod COR 211103 - jumătate de normă.

  Anunț complet
 Cerere de înscriere la concurs
 Fișă de verificare
 Rezultat selecție

 Rezultat final selecție

135. Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare în fizică, cod COR 211103 - jumătate de normă.

  Anunț complet
 Cerere de înscriere la concurs
 Fișă de verificare
 Rezultat selecție
 Rezultat final selecție


134. 
Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare în electronică aplicată, cod COR 215225 - jumătate de normă.

  Anunț complet
 Cerere de înscriere la concurs
 Fișă de verificare
 Rezultat selecție
 Rezultat final selecție


133. 
Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control (MANSiD) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecției unui Asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini, cod COR 214468.

  Anunț complet
 Cerere de înscriere la concurs
 Fișă de verificare
 Erată pentru calendarul concursului
 Rezultat selecție
 Rezultat final selecție


132. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul Serviciului Social - Cantină Restaurant USV, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

- Muncitor calificat (bucătar) - 1 post.
 Anunț complet130. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation - UNIV.E.R-U, număr de proiect 2SOFT/1.1/115, următoarele posturi, care urmează a fi ocupate în cadrul proiectului după semnarea contractului de grant:
- Specialist în cross-border cooperation – 2 posturi (fișa postului),
- Expert on educational and methodical work – 1 post (fișa postului), 
- Contact center staff – 2 posturi (fișa postului).

Anunț complet
Cerere de înscriere la concurs
Rezultat selecție 
Rezultat final

 

128. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

- Secretar - 1 post.
 - Anunț complet

 127. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:

- Secretar - 1 post.
- Anunț complet

   

120. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Inginerie Alimentarăpe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

 - Inginer - 1 post
Anunț complet 


119. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Direcției Sociale, Patrimoniu și Administrațiepe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

 - Muncitor calificat (electrician) - 2 posturi
Anunț complet 


118. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciului Patrimoniupe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

 - Administrator patrimoniu - 1 post
Anunț complet 

 

114. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelorpe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

- Laborant - 1 post
Anunț complet 


113. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Resurse Umane, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant: 

- Administrator financiar - 1 post
Anunț complet 


112. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

- Inginer de sistem - 1 post
Anunț complet 


111. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVpe perioadă nedeterminată, următorul post vacant: 

- Muncitor calificat (bucătar) - 1 post
Anunț complet 


110. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Facultății de Drept și Științe Administrative, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Inginer de sistem - 1 post
Anunț complet 


109. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVpe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Muncitor calificat (bucătar) - 1 post
Anunț complet 


108. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVpe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Muncitor necalificat - 1 post
Anunț complet 


107. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Consiliului Studiilor Universitare, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Secretar - 1 post
Anunț complet 


106. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Oficiului Juridic, pe perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea prelungirii până la 3 ani, următoarele posturi vacante:  

- Consilier juridic/Jurist - 1 post
Anunț complet 


105. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Achiziții Publice, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Administrator financiar - 2 posturi
Anunț complet 


104. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Centrului de Management Programe și proiecte, pe perioadă nedeterminată, următorul post vacant:  

- Inginer de sistem - 1 post
Anunț complet 


103. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Serviciului Social - Cantină Restaurant USVurmătorul post vacant:  

- Muncitor calificat (ospătar) - 1 post
Anunț complet 


102. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul  Formației de pază, pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi vacante:  

- Portar / Agent de pază - 2 posturi
Anunț complet 

  

Cerere înscriere concurs cadre didactice și de cercetare
Cerere înscriere concurs personal didactic auxiliar și nedidactic

      Concursurile pentru posturi vor avea loc conform specificaţiilor din anunţuri.