Oportunităţi

    Luni, 21.05.2018, la ora 13:00, Egger Romania va prezenta, în Aula din corpul E a Universității Ștefan cel Mare” din Suceava, oferta referitoare la stagiul de practică pe perioada verii 2018.

    Prezentarea oficială care cuprinde numărul total de locuri și departamente.
 


 

Stagii de practică la SCHAEFFLER (Cristian - Brașov)

    În cadrul formării profesionale, stagiul de practică este esențial pentru o viață activă performantă după absolvirea facultății. Compania Schaefller dorește ca parte dintre dumneavoastră să efectuați stagiile de practică în această vară la Cristian - Brașov.
    În afișul transmis de companie se poate găsi oferta detaliată de locuri de practică în anul 2017.
Teoretic, perioada de stagiu se poate întinde pe maxim 3 luni (1 iulie - 30 septembrie). Pentru prima lună, compania acoperă cheltuielile de cazare, transport și masă.
    În funcție de cunoștințele profesionale ale studentului practicant, implicare și rezultale obținute pe parcursul lunii respective de stagiu, la propunerea departamentului în care s-a desfășurat practica, se poate încheia un contract civil, pe perioada determinată, pentru încă maxim 2 luni.
    Cei care doresc să efectueze un asemenea stagiu, trebuie să transmită până la 15 mai 2017 la adresa: ISB-DezvoltarePersonal@Schaeffler.com următoarele documente:
        * Curriculum Vitae
        * Scrisoare de intenție
        * Copie carte de identitate
        * Copie carnet de student (doar prima pagină, cea vizată de universitate).

    În Scrisoarea de intenție trebuie incluse urmatoarele argumente:
       * motivele pentru care se dorește a aplica pentru stagiu la Schaeffler;
       * locul/locurile de practică pentru care se dorește a aplica (segment/departament în ordinea preferinței), din cele nominalizate în afiș;
       * ce altă experiență practică ai câștigat până în prezent;
       * luna/lunile în care dorești să realizezi stagiul de practică;
       * motivele pentru care dorești un stagiu de practică desfășurat pe 2 sau 3 luni;
       * dacă ai nevoie de cazare în cămin pe perioada stagiului de practică;
       * mărimea pe care o porți la tricou (S, M, L sau XL).

    Cum foarte probabil va exista și în acest an o reală concurență pe locurile disponibile (pot aplica studenți din toate universitățile României), pentru a crește rata de succes, toți cei care doresc să efectueze un asemenea stagiu, pentru orice neclarități se pot adresa d-lui Profesor Adrian GRAUR, prin e-mail sau telefonic, să apeleze la decan sau prodecani, și respectiv, la d-na Liliana BUJOR, coordonatoarea Centrului de Consultare și Orientare în Carieră al USV.
 

    Publicarea criteriilor de selecţie studenţi în cadrul proiectului cu titlul „Bursa de proiecte”.
    În luna iulie 2013, conform subactivităţii 4.1 - Definirea modului de selecţie şi publicarea lui, informarea studenţilor cu privire la această facilitate, partenerii implicaţi în proiect au finalizat şi publicat criteriile de selecţie pentru studenţii care îşi vor manifesta interesul faţă de proiect. Cei şase parteneri implicaţi în proiect au optat pentru completarea unui Curriculum Vitae personalizat. Acesta cuprinde atât informaţii relevante despre abilităţile şi cunoştinţele candidaţilor cât şi despre potenţialul lor inovativ-antreprenorial. Astfel, fiecare câmp inclus în CV are un punctaj specific, în funcţie de nivelul de cunoştinţe, etapele parcurse în dezvoltarea unui proiect etc.
    În perioada de evaluare, aplicanţii vor fi selectaţi pentru a participa la proiect în funcţie de cumulul de puncte din CV.

    Pentru a vizualiza
CV-ul standard, click aici.