Consultații bacalaureat 2017

ORAR
consultații pentru bacalaureat 2017

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ MATEMATICĂ GEOGRAFIE
ECONOMIE LOGICĂ și ARGUMENTARE ISTORIE
CHIMIE ANORGANICĂ INFORMATICĂ CHIMIE ORGANICĂ

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:

10 MARTIE 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
Romanul interbelic – exerciţii aplicative pornind de la problematica şi cerinţele    
MODELELOR DE SUBIECTE pentru Bacalaureat 2017 – Conf. univ. dr. Aurel Buzincu

17 MARTIE 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
      Analiza textului eminescian – Conf. univ. dr. Daniela Petroşel

24 MARTIE 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
     Analiza şi interpretarea romanului – Conf. univ. dr. Mariana Boca

31 MARTIE 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
      Ion Creangă – particularităţi narative    – Conf. univ. dr. Daniela Petroşel

7 APRILIE 2017, ORA 16-20 Aula Magna (Corp A)
       Analiza şi interpretarea nuvelei – Conf. univ. dr. Mariana Boca (ORA 16-18)
      Romanul interbelic – exerciţii aplicative pornind de la problematica şi cerinţele MODELELOR DE SUBIECTE pentru Bacalaureat 2017 –Conf. univ. dr. Aurel Buzincu (ORA 18-20)

28 APRILIE 2017, ORA 16-18, Aula Magna (Corp A)
Analiza de text simbolist  – Conf. univ. dr. Daniela Petroşel

                5 MAI 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
       Model de realizare a unui eseu  – Conf. univ. dr. Mariana Boca

12 MAI 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
      Poezia lirică – concepte operaţionale şi strategii interpretative – Conf. univ.dr.hab.Ovidiu Morar

19 MAI 2017, ORA 16-18,   Aula Magna (Corp A)  
       Direcţii în poezia interbelică – Conf.univ.dr.hab. Ovidiu Morar

26 MAI 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
       Poeţi interbelici canonici: Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu – Conf. univ.dr. hab.Ovidiu Morar

2 IUNIE 2017, ORA 16-20, Aula Magna (Corp A)
       Exigenţele redactării unui text argumentativ – Lector univ.dr. Monica Bilauca
       Normă şi abatere de la normă în limba română actuală –Lector univ.dr. Monica Bilauca

9 IUNIE 2017, ORA 16-18,  Aula Magna (Corp A)
       Romanul interbelic – exerciţii aplicative pornind de la problematica şi cerinţele MODELELOR DE SUBIECTE pentru Bacalaureat 2017 – Conf. univ. dr. Aurel Buzincu
 

MATEMATICĂ:

Nr. Crt.

Tema

Tip matematică

Data

Interval orar

Sala

Cadru didactic

1

Mulțimi de numere. Generalități despre funcții. Progresii

M1

3.03.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

3.03.2017

16-18

Corp B-FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

4.03.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

4.03.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

2

Funcția de gradul al doilea. Ecuația de gradul al doilea

M1

10.03.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

10.03.2017

16-18

Corp B-FIM II

Conf. dr. Cristina Hretcanu

M2

11.03.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

11.03.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

3

Ecuații iraționale, exponențiale, logaritmice. Inecuații

M1

17.03.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

17.03.2017

16-18

Corp B-FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

18.03.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

18.03.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

4

Combinatorică. TVA, dobânzi

M1

24.03.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

24.03.2017

16-18

Corp B-FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

25.03.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

25.03.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

5

Trigonometrie

 

M1

31.03.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

31.03.2017

16-18

Corp B-FIM II

Conf. dr. Cristina Hrețcanu

M2

1.04.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

1.04.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

6

Geometrie vectorială și analitica

M1

7.04.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

7.04.2017

16-18

Corp B-FIM II

Conf. dr. Cristina Hrețcanu

M2

8.04.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

8.04.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

7

Matrice și determinanți. Aplicații în geometrie

M1

21.04.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

21.04.2017

16-18

Corp B-FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

22.04.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

22.04.2017

10-12

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

8

Sisteme de ecuații liniare

M1

28.04.2017

14-16

Corp B-FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

28.04.2017

16-18

Corp B-FIM II

Conf. dr. Cristina Hretcanu

M2

29.04.2017

8-10

Corp B-FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

29.04.2017

10-12

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

9

Legi de compoziție

M1

5.05.2017

14-16

FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

5.05.2017

16-18

FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

6.05.2017

8-10

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

6.05.2017

10-12

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

10

Polinoame

M1

12.05.2017

14-16

FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

12.05.2017

16-18

FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

13.05.2017

8-10

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

13.05.2017

10-12

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

11

Limite de funcții. Asimptote

M1

19.05.2017

14-16

FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

19.05.2017

16-18

FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

M2

20.05.2017

8-10

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

20.05.2017

10-12

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

12

Derivate. Aplicații ale derivatei

M1

26.05.2017

14-16

FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

26.05.2017

16-18

FIM II

Conf. dr. Cristina Hretcanu

M2

27.05.2017

8-10

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

27.05.2017

10-12

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

13

Existența primitivelor. Integrale elementare

M1

2.06.2017

14-16

FIM II

Lector dr. Angela Paicu

M2

2.06.2017

16-18

FIM II

Dr. Sofian Boca Floarea Nicoleta

14

Metode de integrare și aplicații ale integralei definite

M2

3.06.2017

8-10

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

M1

3.06.2017

10-12

FIM I

Lector dr. Angela Paicu

 

GEOGRAFIE:

 Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale

Cadrul didactic responsabil: Despina SAGHIN
Orar:  2 ore/săptămână, în fiecare marți, 16-18 (exceptând vacanțele universitare)  

Unitatea de învăţare

Conţinuturi

Nr. de ore

Data

Intervalul orar

Sala

Europa  și România – elemente geografice de bază

 

- Spaţiul românesc şi spaţiul european.
- Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei şi ale României:
- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief);
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică); harta sinoptică a Europei şi a României;
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră;
- învelişul biopedogeografic;
- resursele naturale

 

 

4 ore

 

 28.02

 

07.03

 

 

               16-18

 

 

Corp E sala 129

 

 

 Europa și România – geografie umană

 

- Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României:
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei;
- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice;
- sistemul de oraşe al Europei; analiza geografică a unor oraşe (patru oraşe europene, oraşul Bucureşti şi două oraşe din România)
- activităţile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european şi în România);
- sisteme de transport

 

      

  

8 ore

14.03

21-03

28.03

04.04

             

  

16-18

 

Corp E sala 129

 

 Europa și România – mediu, peisaje, regiuni geografice, țări vecine

 

- Mediu înconjurător şi peisaje.
- Regiuni geografice în Europa şi în România:
- Carpaţii – studiu de caz al unei regiuni geografice.
- Ţările vecine României (caracterizare geografică succintă).

 

2 ore

 

11.04

 

 

16-18

 

Corp E sala 129

 

  

 

 

România și Uniunea Europeană

 

- Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene.
- Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale U.E.
- Statele Uniunii Europene:
- privire generală şi sintetică;
- studii de caz: Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.

 

 

8 ore

25.04

02.05

09.05

16.05

 

16-18

 

Corp E sala 129

- România ca parte a Uniunii Europene:
- Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E.
- România şi ţările U.E. – interdependenţe geografice, economice şi culturale.
- Problema energiei în U.E. şi în România.

 

2 ore

 

23.05

 

              16-18

          

 Corp E sala 129

 

 

 

România și Uniunea Europeană
în lumea contemporană

 

- Problemele fundamentale ale lumii contemporane (prezentare sintetică).
- Rolul Europei în construirea lumii contemporane.
- U.E. şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane – privire comparativă.
- Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană.
- Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii.

 

        
2 ore

               
               
30.05

 

 

16-18

 

        
              Corp E sala 129

 

 

ECONOMIE: 

Nr. crt.

Tematica

Sala / Data / Interval orar

Cadrul didactic

1

Nevoi și resurse

E101 / 2.03.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Mihai POPESCU

Proprietatea și libera inițiativă

E101 / 9.03.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN

Relația cerere-ofertă-preț în economia de piață

E101 / 16.03.2017 / 14.00-16.00

Lect. univ. dr. Liviu SCUTARIU

Oferta

E101 / 23.03.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Mihai POPESCU

 

5

Cererea

E101 / 30.03.2017 / 14.00-16.00

Lect. univ. dr. Liviu SCUTARIU

 

6

Mecanismul concurențial

E101 / 6.04.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN

 

7

Consumatorul și comportamentul său

E101 / 13.04.2017 / 14.00-16.00

Lect. univ. dr. Liviu SCUTARIU

 

8

Forme ale pieței. piața monetară

E101 / 20.04.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Mihai POPESCU

 

9

Factorii de producție și combinarea acestora

E101 / 27.04.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN

 

10

Costuri, productivitate, profit, eficiență economică

E101 / 4.05.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Mihai POPESCU

 

11

Costul de oportunitate, utilitatea economică

E101 /11.05.2017 / 14.00-16.00

Lect. univ. dr. Liviu SCUTARIU

 

12

Piața capitalurilor, piața muncii

E101 /18.05.2017 / 14.00-16.00

Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN


LOGICĂ și ARGUMENTARE:
 
Titular disciplină: conf. univ. dr. Bogdan POPOVENIUC
Sala: Corp E sala 129

Interval orar: 16:00 - 18:00

Tematica

Data

1. Societate, comunicare şi argumentare

Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor

Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni);

6.03.2017

Termenii: raporturi între termeni

13.03.2017

Propoziţii: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de propoziţii categorice;

20.03.2017

Propoziţii: raporturi între propoziţii categorice

27.03.2017

Raţionamente: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de raţionamente

3.04.2017

Definirea şi clasificarea: caracterizare generală; corectitudine în definire şi clasificare

10.04.2017

Exerciții recapitulative

17.04.2017

2. Tipuri de argumentare

Deductivă: argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea);

24.04.2017

silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea
validităţii prin metoda diagramelor Venn);

8.05.2017

demonstraţia

15.05.2017

Nedeductivă: inducţia completă; inducţia incompletă

22.05.2017

Exerciții recapitulative

29.05.2017

3. Societate, comunicare şi argumentare corectă

Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare

19.05.2017

Exerciții recapitulative finale

29.05.2017


ISTORIE:

Tema

Profesor

Data

Ora

Sala

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

01.03

16-18

Corp E
sala 210

Secolul XX între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

15.03

16-18

E 210

Constituţiile României

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

22.03

16-18

E 210

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc,
secolele IX-XIII (I)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

29.03

16-18

E 210

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc,
secolele IX-XIII (II)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

05.04

16-18

E 210

Statul român modern: de la proiect politic la realizarea
României Mari – secolele XVIII-XX (I)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

12.04

16-18

E 210

Statul român modern: de la proiect politic la realizarea
României Mari – secolele XVIII-XX (II)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

19.04

16-18

E 210

România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi
disidenţă anticomunistă (I)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

26.04

16-18

E 210

România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi
disidenţă anticomunistă (II)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

03.05

16-18

E 210

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu
şi la începutul modernităţii (I)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

10.05

16-18

E 210

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu
şi la începutul modernităţii (II)

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

17.05

16-18

E 210

România şi concertul european; de la „Criza orientală”
la marile alianţe ale secolului XX

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

24.05

16-18

E 210

România în timpul „Războiului Rece”

Conf. univ. dr.
Pintescu Florin

31.05

16-18

E 210

 

CHIMIE ANORGANICĂ:

Lector univ. dr. Cristina DAMIAN

 

Tema

Data

Interval orar

Sala

1

Structura atomului

2.03

16-18

Corp E 120

2

Sistemul periodic al elementelor chimice

9.03

16-18

E 120

3

Legături chimice

16.03

16-18

E 120

4

Interacţii între atomi, ioni, molecule

23.03

16-18

E 120

5

Starea gazoasă

30.03

16-18

E 120

6

Soluţii apoase

6.04

16-18

E 120

7

Echilibre acido-bazice

13.04

16-18

E 120

8

Noţiuni de electrochimie: reacţii de oxido-reducere, număr de oxidare, stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox, caracter oxidant şi reducător

27.04

16-18

E 120

9

Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell (construcţie şi funcţionare), acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare)

4.05

16-18

E 120

10

Coroziunea şi protecţia anticorosivă. Electroliza

11.05

16-18

E 120

11

Noţiuni de termochimie

18.05

16-18

E 120

12

Noţiuni de cinetică chimică

25.05

16-18

E 120

13

Combinaţii complexe

1.06

16-18

E 120

14

Calcule chimice: rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice (pe baza formulei chimice şi a ecuaţiei reacţiei chimice), puritate, randament.

8.06

16-18

E 120

Conform programei de bacalaureat pentru disciplina chimie anorganică publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 696/7.IX.2016.

CHIMIE ORGANICĂ:

- Asist. univ. dr. ing. Cristina Ghinea
Loc de desfășurare: Corp E, sala 120

 

Tema

Data

Interval orar

Sala

1

Structura și compoziția substanțelor organice

04.03

10-12

E120

2

Clasificarea compușilor organici

11.03

10-12

E120

3

Tipuri de reacții chimice în chimia organică

18.03

10-12

E120

4

Alcani

25.03

10-12

E120

5

Alchene

01.04

10-12

E120

6

Alchine

08.04

10-12

E120

7

Arene

08.04

12-14

E120

8

Benzine

22.04

10-12

E120

9

Alcooli

29.04

10-12

E120

10

Acizi carboxilici

06.05

10-12

E120

11

Grăsimi. Agenți tensioactivi

13.05

10-12

E120

12

Aminoacizi. Proteine

20.05

10-12

E120

13

Zaharide

27.05

10-12

E120

14

Cauciucul natural și sintetic. Mase plastice

03.06

10-12

E120INFORMATICĂ:

Zi

Ora

Sala

Tematica

Cadru didactic

28.02.2017

16-18

ANB

Algoritmi

Ovidiu Gherman

8.03.2017

14-16

ARR

Elemente de bază ale unui limbaj de programare

Ovidiu Gherman

15.03.2017

14-16

ARR

Subprograme predefinite

Ovidiu Gherman

22.03.2017

14-16

ARR

Tipuri structurate de date

Adina Barila

29.03.2017

14-16

ARR

Fișiere text

Adina Barila

5.04.2017

14-16

ARR

Algoritmi elementari

Adina Barila

12.04.2017

14-16

ARR

Subprograme definite de utilizator

Ionela Rusu

26.04.2017

14-16

ARR

Recursivitate

Ionela Rusu

3.05.2017

14-16

ARR

Metoda backtracking

Ionela Rusu

10.05.2017

14-16

ARR

Grafuri

Ovidiu Schipor

17.05.2017

14-16

ARR

Generarea elementelor combinatoriale

Ovidiu Schipor

24.05.2017

14-18

ARR

Recapitulare finala

Ovidiu Schipor

ANB – Amfiteatrul Nicolae Boțan, ARR – Amfiteatrul Remus Răduleț
Corpul D, et. II, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor