Posturi didactice și de cercetare

 An universitar 2019 - 2020

- perioadă determinată - 
semestrul I

 

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

I.1. Departamentul de Educație Fizică și Sport

Concurs post didactic perioadă determinată - anul universitar 2019-2020
1. Asistent, poz. 26, 
disciplinele: Teoria și metodica educației fizice și sportului; Anatomie funcțională și biomecanică; Tehnici speciale de manevrare a bolnavului; Ortezare protezare.

Calendar concurs
Informații post
Regulament pentru ocuparea posturilor didactice pentru perioadă determinată


II. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

II.1. Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică

Concurs post didactic perioadă determinată - 3 ani, începând cu data de 30.09.2019
1. Asistent, poz. 41, 
disciplinele: Rețele de calculatoare (6L); Rețele de calculatoare (6L); Electronică digitală (16L).

Calendar concurs
Informații post

Candidat: Radu FECHET - CV, Listă lucrări, Fișă verificare, Aviz
Rezultat concurs
Rezultat final concurs

Comisia de concurs

Președinte: Conf. univ. dr. ing. Eugen Coca, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Membrii: Prof. univ. dr. ing. Alin Dan Potorac, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
                Lector univ. dr. ing. Doru Gabriel Balan, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Membrii supleanți: Lector univ. dr. ing. Iuliana Chiuchișan, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
                                      Conf. univ. dr. ing. Alexandra Balan, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

 

Comisia de soluționare a contestațiilor

Președinte: Prof. univ. dr. ing. Ștefan Gheorghe Pentiuc, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Membrii: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Octavian Turcu, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
                Conf. univ. dr. ing. George Mahalu, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava


I. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

I.1. Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor și Turism

1. Asistent, poz. 27, disciplinele: Cercetări aplicative pe piața serviciilor, Statistică

Calendar concurs
Informații post

Candidat: Daniela-Mihaela NEAMȚU - CV, Fișă de verificare, Listă lucrăriaviz
Rezultat concurs

Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 87/ 21.05.2019

 

Preşedinte: Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Director Departament MAAT   
Membri: Lector univ.dr. Iulian CONDRATOV, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Cibernetică, statistică și informatică economică
              Lector univ.dr. Mihaela STATE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Cibernetică, statistică și informatică economică
Membri supleanți: Lector univ.dr. Paul PAȘCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Cibernetică, statistică și informatică economică
                             Lector univ.dr. Simona BUTA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Economie
 

II. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

II.1. Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranța Producției Alimentare și a Mediului

1. Asistent, poz. 41, disciplinele: Micribiologie specială (2); Biochimie; Metode moderne de control microbiologic al alimentelor
Calendar concurs
Informații post

 

Candidat: Florina DRANCA - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

Data ora și locul desfășurării concursului:24.06.2019, ora 10, sala E218, corp E, Etaj 2, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

Comisia de concurs 

 

Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN, USV, Decan FIA
Membri: Şef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC, USV
              Şef lucrări dr. ing. Laura Carmen APOSTOL, USV
Membri supleanţi:Conf. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂ, USV
                            Lector dr. chim. Cristina DAMIAN, USV

 

Comisia de contestatie

 

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Ana LEAHU, USV
Membri: Şef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA, USV
              Conf. univ. dr. bioing. Maria POROCH SERIŢAN, USV

Membri supleanţi: Şef lucrări dr. biolog Andrei LOBIUC, USV
                             Şef lucrări dr. ing. Ancuţa Elena PRISACARU, USV
                             Secretar: Asist. univ. dr. ing. Sergiu PĂDUREŢ

 

Rezultat concurs


Posturi didactice vacante 
scoase la concurs
în semestrul al II-lea al anului universitar 2018 – 2019
(publicate În Monitorul Oficial al României nr. 456 din 3 mai 2019)

 

I. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

 

I. 1. Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranța Producției Alimentare și a Mediului

1. Profesor, poz. 5, disciplinele: Tehnologii generale în industria alimentară(1); Procese moderne în tehnologii alimentare; Analiză senzorială(1);
Calendar concurs
Informații post - ro
Informații post - en
Comisie concurs

Candidat: Georgiana-Gabriela Codină - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz

Data ora și locul desfășurării concursului: 8.07.2019, ora 10, sala E220, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

Rezultat concurs

II. FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

II. 1. Departamentul de Științe umane și social politice

1. Profesor, poz. 6, disciplinele: Teoria și filosofia psihologiei/Introducere în psihologie; Filosofia și managementul conflictelor; Gândire critică;
Calendar concurs
Informații post - ro
Informații post - en
Comisie concurs

Candidat: Bogdan Popoveniuc - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz
Rezultat concurs

Data ora și locul desfășurării concursului: 6.07.2019, ora 10, sala E129, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava2. Conferențiar, poz. 13, disciplinele: Europa modernă: procese socio-economice și politice/Introducere în istoria modernă universală; Managementul situațiilor conflictuale; Istoria integrării europene;
Calendar concurs
Informații post - ro
Informații post - en
Comisie concurs

Candidat: Radu-Florian Bruja - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz
Rezultat concurs

Data ora și locul desfășurării concursului: 8.07.2019, ora 12, sala E129, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

II. 2. Departamentul de Geografie

1. Lector, poz. 15, disciplinele: Metode și tehnici de analiză a datelor geografice; Geostatistică; Hidrologia uscatului și oceanografie;
Calendar concurs
Informații post
Comisie concurs

Candidat: 1. Aritina Haliuc - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz
                2. Gabriela Florescu - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz
                3. Francisca-Anca Chiriloaei - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrăriaviz
Rezultat concurs

 Data ora și locul desfășurării concursului: 4.07.2019, ora 10, sala E129, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

III. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

III. 1. Departamentul de Management, Administrarea afacerilor și turism

1. Lector, poz. 20, disciplinele: Drept și legislație comunitară; Dreptul muncii; Dreptul muncii și securității sociale; Drept administrativ; Drept internațional public;
Calendar concurs
Informații post
Comisie concurs

 
Candidat: Alina-Paula Larion - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz

 Data ora și locul desfășurării concursului: 4.07.2019, ora 10, sala H102, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

Rezultat concurs


III. 2. Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe

1. Asistent, poz. 30, disciplinele: Audit financiar; Contabilitate; Contabilitate financiară; Contabilitatea financiară a activităţii de finanţare şi investiţii; Contabilitate managerială;
Calendar concurs
Informații post
Comisie concurs

Candidat: Cristina-Gabriela Cosmulese - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz

 Data ora și locul desfășurării concursului: 4.07.2019, ora 17, sala E233, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

Rezultat concurs

IV. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

IV. 1. Departamentul de Științe ale Educației

1. Conferențiar, poz. 6, disciplinele: Educația și consilierea părinților; Metodologia cercetării în științele socio-umane/sociale; Metodologia cercetării în științele sociale; Evaluarea psihopedagogică a copilului și adolescentului;
Calendar concurs
Informații post - ro
Informații post - en
Comisie concurs

Candidat: Petruța-Paraschiva Rusu - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz

Data ora și locul desfășurării concursului: 8.07.2019, ora 12, sala A022, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

Rezultat concurs

V. FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

V. 1. Departamentul de Limbi și literaturi străine

1. Cercetător științific, poz. 34, Activitate de cercetare
Calendar concurs
Informații post
Comisie concurs

Candidat: Mihai-Tudor Bălinișteanu - CV, Fișă de verificare, Listă de lucrări, aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 8.07.2019, ora 10, sala A039, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava
Rezultat concurs

    Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante


 

Posturi didactice vacante
scoase la concurs
în semestrul I al anului universitar 2018 – 2019

 

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

I. 1. Departament de Sănătate și Dezvoltare Umană

1. Conferențiar, poz. 3 disciplinele: Dietoterapie; Epidemiologie și Nutriție comunitară; Abilități practice; Educație terapeutică nutrițională; Farmacologie clinică/ Farmacologie;

Informații post RO;
Informații post EN;

Candidat: Mariana GRAUR - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 07.02.2019, ora 11:00, Sala A113, corp A, Etaj 1, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava


Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 211/ 14.12.2018:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava;
Membri: Prof. univ. dr. Monica HÂNCEANU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA”, Iași;
              Conf. univ. dr. Cornelia MIRCEA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA”, Iași;
              Conf. univ. dr. Monica TARCEA, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;
              Conf. univ. dr. Septimiu VOLDAZAN, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Lorena FILIP, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;
                              Prof. univ. dr. PAȘCU Alina Mihaela, Universitatea „Transilvania” din Brașov;
                              Conf. univ. dr. Laura MIHALACHE, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA”, Iași;
                              Prof. univ. dr. Cristina PREDA Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA”, Iași;
                              Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 211/ 14.12.2018:

Președinte: Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Elena VIZITIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                             Lector univ. dr. Gheorghe PRICOP, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Lector univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Rezultat concurs
 

2. Șef lucrări, poz. 9, disciplinele: Biologie celulară și moleculară; Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie); Igiena;

Informații post;

Candidat: Andrei LOBIUC - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 06.02.2019, ora 08:30, Sala A113, corp A, Etaj 1, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava


Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Margareta GRUDNICKI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Liviu FĂRTĂIȘ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Ș.l. dr. Corneliu POHONȚU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Ș.l. dr. BULAI Elena Raluca, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Prof. univ. dr. Simona DUNCA, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;
                            Ș.l. dr. Ovidiu POPOVICI, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 
                            Ș.l. dr. Ioan-Marian RÎȘCA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 
                            Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018:

Președinte: Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Elena VIZITIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                             Lector univ. dr. Gheorghe PRICOP, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Lector univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Rezultat concurs

 

           3. Șef lucrări, poz. 10, disciplinele: Toxicologie alimentară; Tehnologie alimentară/ Gastrotehnie; Igiena alimentației și siguranța mediului;

Informații post;

Candidat: Liliana NOROCEL - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 06.02.2019, ora 13:00, Sala E220, corp E, Etaj 2, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava


Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Membri: Prof. univ. dr. Mircea OROIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Ș.l. dr. Elena Raluca BULAI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Georgiana Gabriela CODINA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Adriana DABIJA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Silvia MIRONEASA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                            Ș.l.dr. Sorina ROPCIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018:

Președinte: Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Elena VIZITIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                             Lector univ. dr. Gheorghe PRICOP, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Lector univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Rezultat concurs
 

4. Șef lucrări, poz. 11, disciplinele: Anatomie; Terapia durerii în fizioterapie; Patologie, Farmacologie clinică; Farmacologie; Anatomie funcţională și biomecanică, Pregătire practică de specialitate;

Informații post;

Candidat: Ada Mihaela COROAMĂ - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 06.02.2019, ora 10:30, Sala A113, corp A, Etaj 1, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava


Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Ș.l. dr. Lăcrămioara BALAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Ș.l. dr. Andrei Ioan COSTEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Lector dr. Claudia Neli BÎLHA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Ș.l. dr. Sînziana Călina SILIȘTEANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Prof. univ. dr. Monica HÂNCEANU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA” Iași;
                             Conf. univ. dr. Cornelia MIRCEA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA” Iași;
                             Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018: 

Președinte: Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Elena VIZITIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                              Lector univ. dr. Gheorghe PRICOP, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Lector univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Rezultat concurs

 5. Șef lucrări, poz. 14, disciplinele: Endocrinologie; Puericultura și pediatrie; Dietoterapie; Nutriția în ciclurile vieții;

Informații post;

Candidat Doina Elena GANEA - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 07.02.2019, ora 09:00, Sala A113, corp A, Etaj 1, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava


Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Monica TARCEA, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;
              Prof. univ. dr. Monica HÂNCEANU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA” Iași;
              Conf. univ. dr. Cornelia MIRCEA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA” Iași;
              Conf. univ. dr. Septimiu VOLDAZAN, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;
Membri supleanţi:Ș.l. dr. Lăcrămioara BALAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                             Ș.l. dr. Sînziana Călina SILIȘTEANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                             Prof. univ. dr. PAȘCU Alina Mihaela, Universitatea „Transilvania” din Brașov;
                             Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 208/ 14.12.2018:

Președinte: Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Elena VIZITIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                              Lector univ. dr. Gheorghe PRICOP, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Lector univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Rezultat concurs

 

II. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

II. 1. Departamentul de Calculatoare

1. Șef lucrări, poz. 24,disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Algoritmi avansați. probabilistici și tehnici metaeuristice; Sisteme de procesare numerică a imaginilor; Proiectarea algoritmilor;

   Informații post;

    Candidat: Ionela RUSU - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
    Data ora și locul desfășurării concursului: 11.02.2019, ora 09:00, Sala D101, corp D, Etaj 1, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

   Rezultat concurs


   Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 209/ 14.12.2018: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Ștefan Gheorghe PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Prof. univ. dr. ing. Cristina Elena TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Prof. univ. dr. ing. Radu –Daniel VATAVU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Andrei SCHIPOR, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Şef de lucrări dr. ing. Adina Luminița BARILA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Şef de lucrări dr. ing. Marius CERLINCĂ, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                             Şef de lucrări dr. ing. Felicia GÎZĂ BELCIUG, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 209/ 14.12.2018:

Președinte: Prof. univ. dr. ing. Cornel Octavian. TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Prof. univ. dr. ing. Alin Dan POTORAC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu MILICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Conf. univ. dr. ing. Eugen COCA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                             Şef de lucrări dr. ing. Remus Cătălin PRODAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                             Şef de lucrări dr. ing. Adrian PETRARIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Conf. univ. dr. ing. Alexandra Ligia BALAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.
 

2. Asistent, poz. 29 disciplinele: Procesoare numerice de semnal; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare III; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II; Microcontrolere;

    Informații post;

    Candidat Simona-Anda TCACIUC - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
    Data ora și locul desfășurării concursului: 11.02.2019, ora 11:00, Sala D205, corp D, Etaj 2, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

    Rezultat concurs


    Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 209/ 14.12.2018:

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Ștefan Gheorghe PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Prof. univ. dr. ing. Vasile Gheorghiţă GĂITAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. ing. Ioan UNGUREAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Şef de lucrări dr. ing. Cristian Andy TĂNASE, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Şef de lucrări dr. ing. Ionel ZAGAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Şef de lucrări dr. ing. Cristina Nicoleta GĂITAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                              Şef de lucrări dr. ing. Marius CERLINCĂ, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 209/ 14.12.2018:
 
Președinte: Prof. univ. dr. ing. Cornel Octavian. TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Prof. univ. dr. ing. Alin Dan POTORAC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
              Prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu MILICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Conf. univ. dr. ing. Eugen COCA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                             Şef de lucrări dr. ing. Remus Cătălin PRODAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                             Şef de lucrări dr. ing. Adrian PETRARIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Conf. univ. dr. ing. Alexandra Ligia BALAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

 

III. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

III. 1. Departamentul de Economie, Informatică economică și Gestiunea Afacerilor

1. Lector, poz. 21, disciplinele: Dreptul afacerilor; Autonomie administrativă; Dreptul comerțului internațional; Regimul juridic al afacerilor;

   Informații post RO;
     
    Candidat Eugenia Gabriela LEUCIUC - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare Aviz
Data ora și locul desfășurării concursului: 7.02.2019, ora 10:00, Sala H101, corp H, Etaj 1, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

   Rezultat concurs


   Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 210/ 14.12.2018:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Camelia-Maria-Cezara IGNĂTESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf.univ.dr. Gabriela NEMȚOI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Lector univ. dr. Nicoleta - Dumitrița FLOREA, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava;
Membri supleanţi: Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                              Lector univ. dr. Ciprian UNGUREANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 211/ 14.12.2018:
Preşedinte: Conf. univ. dr. Angela ALBU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Mariana LUPAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Lector univ. dr. Cristinel ICHIM, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Lector univ. dr. Pavel STANCIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Lector univ. dr. Oana NEDELEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
                             Conf. univ. dr. Irina BILOUSEAC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
 

 

 IV. FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

IV.1. Departamentul de Silvicultură și Protecția Mediului

1. Conferențiar, poz. 12, disciplinele: Management forestier; Piața lemnului și economia forestieră; Marketingul produselor forestiere; Managementul investițiilor în domeniul forestier;

   Informații post RO;
   Informații post EN;

    Candidat: Liviu NICHIFOREL - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
    Data ora și locul desfășurării concursului: 9.02.2019, ora 11:00, Sala E227, corp E, Etaj 2, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

   Rezultat concurs


Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 211/ 14.12.2018:


Preşedinte: Conf. univ. dr. Marian DRĂGOI, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava;
Membri: Prof. univ. dr. Laura BOURIAUD, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava;
              Prof. univ. dr. Florian Gh. BORLEA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară „Regele Mihai I”, Timișoara
              Prof. univ. dr. Bogdan POPA, Universitatea „Transilvania” din Brașov;
              Conf. univ. dr. Mihai GÂDEA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București.
Membru supleant: Conf. univ. dr. Mihai Daniel NIȚĂ, Universitatea „Transilvania” din Brașov

Comisie pentru soluționarea contestațiilor numită prin decizia rectorului nr. D 211/ 14.12.2018:


Președinte: Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri: Conf. univ. dr. Gabriel DUDUMAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
              Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Ionuț BARNOAIEA, șef de lucrări la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

  

Monitorul Oficial al României nr.1359 din data de 5 decembrie 2018 - extras
Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Extras Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante
Model copertă dosar

 

 

An universitar 2018 - 2019
 

- perioadă determinată 
semestrul I

 

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Departamentul de Sănătate și dezvoltare umană

1. Asistent, poz. 17, disciplinele: Recuperare postoperatorie, Tehnici de reabilitare și reeducare funcțională, Recuperare in boli cardiovasculare, Recuperare in boli respiratorii, Kinetoprofilaxie, Fizioterapie, Masaj si tehnici complementare

Calendar
Informații post asistent 27

Candidat:  Anca BOSANCU, CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz

Departamentul de Educație Fizică și Sport

1. Asistent, poz. 26, disciplinele: Kinesiologie, Teoria și metodica educației fizice și sportului, Anatomia funcțională, Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale, management aplicat în educație fizică și sport, Stagiu de practică în centre specializate de recuperare

Calendar
R51 -F01 Informații post asistent 26

Candidat: Andreea Gabriela LAZĂR - CV, Fișa de verificare, Lista de lucrări, Aviz

 Data desfășurării concursului: 18.10.2018, ora 9:30, sala A20, corpul A
 Rezultat concurs

Informații pentru candidați:
R51 Regulament ocuparea posturilor pentru perioadă determinată
Model copertă dosar

II. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Departamentul de Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor

1. Asistent, poz. 34, disciplinele: Comerț electronic, Afaceri electronice, Multimedia, Multimedia și tehnologii informaționale, Sisteme de operare, Baze de date pentru management

   Informații post RO;
   Calendar privind ocuparea postului

Candidat: Ștefan ȘFICHI - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz

Data ora și locul desfășurării concursului: 07.02.2019, ora 14:00, sala H101, corp H, Etajul 1, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

   Rezultat concurs
 

 

  1. Asistent, poz. 38, disciplinele: Limbă străină, Comunicare de afaceri în limbă străină

   Informații post RO;
   Calendar privind ocuparea postului

Candidat: Oana NESTERIUC - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz

Data ora și locul desfășurării concursului: 07.02.2019, ora 14:00, sala H101, corp H, Etajul 1, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

   Rezultat concurs 


An universitar 2017 - 2018

 

- perioadă nedeterminată 
semestrul II

 

I. FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

I. 1. Departamentul de Limbi și literaturi Străine

1. Conferențiar, poz. 13, disciplinele: Istoria literaturii și civilizației germane; Literatura exilului

   Candidat: Raluca Mihaela DIMIAN - CV, Lista de lucrări, Fișa de verificare, Aviz.

   Data și locul concursului: 30 iunie 2018, ora 11, Corp D, etaj 1, Amfiteatrul „Dimitrie Leonida”


 - Extras din Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante;
 - R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante;
 - Model coperta dosar - documente dosar concurs.

 
- perioadă determinată 
semestrul II

 

I. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

I. 1. Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică


1. Lector, poz. 24, disciplinele: Matematici speciale; Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială (2 C)

 

Candidat: PAȘCUȚ Aurelia - CV, Lista de lucrări, Fișa de verificare, Aviz.

 

Data concursului: 11.09.2018, ora 10, Corp C, sala 407.
Rezultat concurs

 

Extras din Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante
R51 Regulament ocuparea posturilor pentru perioadă determinată
R51-F01 Informatii post poz 24
Model coperta dosar

 

I. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

I. 1. Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe


1. Asistent universitar, poz. 29, disciplinele: 

 1. Evaluarea organizatiilor/ Evaluarea întreprinderii; Contabilitate, Politici şi opţiuni contabile.
  Candidat: Leliuc Cristina-Gabriela (COSMULESE) - CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări; Aviz.

  Data concursului: 26.04.2018, ora 11, Corp H, Etajul 1, sala H102.
  Rezultat concurs

- R51 Regulament ocuparea posturilor pentru perioadă determinată 
- R51-F01 Informatii post_poz 29
- Calendar_asistent_29_FSEAP
- Model coperta_dosar

 


- perioadă nedeterminată 
semestrul I

 

I. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

I. 1. Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranţa Producţiei Alimentare şi a Mediului


1. Șef lucrări, poz. 26, disciplinele: Chimie organică/Chimie analitică (1)/Chimie analitică (2)/Ecologie și protecția mediului;
Candidat: GHINEA Cristina: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 29.01.2018, ora 9.00, sala E220
Rezultat concurs
2. Șef lucrări, poz. 27, disciplinele: Metodologia studiilor de impact/Chimia alimentelor/Ecologie și protecția mediului;
Candidat: APOSTOL Laura: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 29.01.2018, ora 12.00, sala E220
Rezultat concurs
3. Asistent universitar, poz. 46, disciplinele: Metode şi tehnici de analiză instrumentală (1)/ Metode şi tehnici de analiză instrumentală (2)/ Analize spectroscopice.
Candidat: PĂDUREȚ Sergiu: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 31.01.2018, ora 9.00, sala J3
Rezultat concurs

II. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

II. 1. Departamentul de Calculatoare


1. Șef lucrări, poz. 22, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul/ Arhitectura calculatoarelor/ Arhitectura microprocesoarelor; Structura și organizarea calculatoarelor/ Sisteme cu microprocesoare/ Sisteme cu microprocesor; Structura și organizarea calculatoarelor; Structura și organizarea calculatoarelor;
Candidat: ZAGAN Ionel: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 30.01.2018
     ora 12.00-13.00 - Probă practică de susținere a unui curs / Probă practică de susâinere a unui laborator, sala C303
     ora 12.00 - 13.00 - Prelegere publică, sala C303
Rezultat concurs

2. Asistent universitar, poz. 27, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I; Programare orientată pe obiecte.
Candidat: VULTUR Oana Mihaela: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrăriAviz
Data și locul concursului: 30.01.2018
     ora 12.00-13.00 - Probă practică de susținere a unui curs / Probă practică de susținere a unui laborator, sala C303
     ora 12.00 - 13.00 - Prelegere publică, sala C303

III. FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

III. 1. Departamentul de Științe Umane și Social Politice

 

1. Conferențiar, poz. 11, disciplinele: Istoriografie generală, Istorie politică modernă și contemporană, Istoria Bucovinei, Gândirea critică.
Candidat: SABOL Harieta: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 29.01.2018 ora 11.00, sala E223
Rezultat concurs

IV. FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

IV. 1. Departamentul de Limbi și Literaturi Străine

 

1. Conferențiar, poz. 12, disciplinele: Limba engleză contemporană; Curs opţional engleză (Standarde ale textualităţii în traducere); Traducerea literaturii pentru copii; Limbi străine – Engleză.
Candidat: HĂISAN Daniela: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 29 ianuarie, ora 11, sala A120
Rezultat concurs

 

V. FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

V. 1. Departamentul de Silvicultură și Protecția Mediului

 

1. Lector, poz. 32, disciplinele: Fizică biofizică; Fizica mediului; Biofizică.
Candidat: LAZĂR Iuliana Mihaela: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Candidat: PĂȘCUȚ Gheorghe Lucian: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 30 ianuarie, ora 10, sala E227
Rezultat concurs

 

VI. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

VI. 1. Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe

 

1. Lector, poz. 17, disciplinele: Metodologia de derulare a unei misiuni de audit intern, Contabilitate financiară, Contabilitatea instituțiilor publice.
Candidat: CIUBOTARIU Marius Sorin: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 31 ianuarie, ora 13, sala E233
Rezultat concurs

 

VII. FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

VII. 1. Departamentul de Drept și Științe Administrative

 

1. Lector, poz. 28, disciplinele: Protecţia internaţională a drepturilor omului, Drept internaţional privat, Elemente de drept internațional, Dreptul comerţului internaţional, Dreptul comerţului internaţional, Teoria generală a Statului și Dreptului.
Candidat: FLOREA Dumitrița Nicoleta: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 29 ianuarie, ora 12, sala de consiliu FDSA – E006
Rezultat concurs
Rezultatele concursului după terminarea perioadei de contestații

 

VIII. INSTITUTUL DE STUDII AVANSATE

VIII. 1. Centrul de cercetare MANSID

 

1. Cercetător științific, poz. 28, domenii de cercetare: Analiză de date și modelare bayeziană; Modelare ecologică.
Candidat: BOURIAUD Oliver Bernard: CV; Fișa de verificare; Lista de lucrări, Aviz
Data și locul concursului: 29 ianuarie, ora 10, sala E227
Rezultat concurs

 

  

 

- perioadă determinată 
semestrul I

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

I. 1. Sănătate și dezvoltare umană
Asistent, poz. 18,
-Informații post
-Calendar
 Candidat: Alexandru Mihai BREHA - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data și locul desfășurării concursului: 18.10.2017, ora 15.00, sala B 303
- Rezultat concurs

II. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT

II. 1. Departamentul de Mecanică și Tehnologii
Asistent, poz. 43,
- Informații post
- Calendar
  Candidat: Ioan-Cozmin MANOLACHE-RUSU - CV, Listă de lucrări, Fișă de verificare, Aviz
Data și locul desfășurării concursului: 18.10.2017, ora 14.00, sala B 008
- Rezultat concurs

III. FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

III. 1. Departamentul de Științe umane și Social Politice
1. Conferențiar, poz. 10,
- Informații post
- Calendar

1. Lector, poz. 27,
- Informații post
- Calendar

Concursul se va desfășura în data de 15 noiembrie 2017, ora 10.00, în sala E232
 Candidați:
- FLANDORFER Antoniu Alexandru - CV, Listă lucrări, Fișă de verificare, Aviz
- CROITOR Ecaterina - CV, Listă lucrări, Fișă de verificare, Aviz
   Rezultat concurs

- Decizia privind comisia de concurs

 

- R51 regulament pentru ocuparea posturilor didactice pentru perioade determinate

-------------------------------

An universitar 2016 - 2017
 


- perioadă nedeterminată 
semestrul al II-lea

I. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

I. 1. Departamentul de Calculatoare, Electronică şi Automatică

 1. Lector, poz. 23, disciplinele: Comunicaţii optice şi sisteme WDM; Optoelectronică; Metode numerice.
  Candidat: CĂILEAN Alin-Mihai - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului:  03.07.2017, proba practică: ora 1000-1100, prelegere publică: 1100-1200, Sala C407
  Rezultat concurs
 2. Lector, poz. 24, disciplinele: Matematici speciale; Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.
  Candidat: PAȘCUȚ Aurelia - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz
  Rezultat concurs
  Data, ora și locul desfășurării concursului: 03.07.2017, proba practică: 1400-1500, prelegere publică 1500-1600, Sala C407
 3. Asistent, poz. 31, disciplinele: Grafică asistată de calculator; Proiectare logică; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice.
  Candidat: PRELIPCEANU Marius - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz
  Rezultat concurs
  Data, ora și locul desfășurării concursului: 04.07.2017, probă scrisă: 1000-1200, probă practică 1200-1300, prelegere publică: 1300-1400, Sala C407
 4. Asistent, poz. 32, disciplinele: Metode numerice; Grafică asistată de calculator.
  Candidați: LAVRIC Alexandru - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz
                   VULTUR Oana Mihaela
  - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz
  Data, ora și locul desfășurării concursului: 04.07.2017, probă scrisă: 1400-1600, probă practică: 1600-1700, prelegere publica: 1700-1800, Sala C407
  Rezultat concurs

I. 2. Departamentul de Calculatoare

 1. Conferențiar, poz. 7, disciplinele: Programarea sistemelor distribuite; Dezvoltarea aplicaţiilor pe Internet; Grafică asistată de calculator; Structuri de date.
  Candidat: SCHIPOR Ovidiu - Andrei - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 04.07.2017, prelegere publică: 1100-1200, Am.DL
  Rezultat concurs 
 2. Asistent, poz. 28, disciplinele: Microcontrolere; Arhitecturi paralele; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare III-2; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II; Programarea în limbaj de asamblare.
  Candidat: TCACIUC Simona - Anda - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului:  05.07.2017, proba scrisă: 0900-1100, probă practică: 1100-1200, prelegere publică: 1200-1300, Sala D205

 

II. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT

I. 1. Departamentul de Mecanică și Tehnologii

 1. Lector, poz. 24, disciplinele: Fizică; Biofizică; Ergometrie; Informatică aplicată.
  Candidat: PÎRGHIE Ana - Camelia - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 05.07.2017, ora 1000, sala B305
  Rezultat concurs

 

III. FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

III.1. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

 1. Profesor, poz. 4, disciplinele: Istoria literaturii române; Teoria literaturii; Modernism şi postmodernism; Poezia modernă; Forme ale comicului.
  Candidat: MORAR Ovidiu - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 05.07.2017, ora 1800, Sala A206
  Rezultat concurs

 

IV. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

IV. 1. Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe

 1. Lector, poz. 16, disciplinele: Contabilitatea activităților agricole; Evaluarea bunurilor mobile; Bazele contabilității.
  Candidat: GRIGORAȘ - ICHIM Claudia - Elena - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 03.07.2017, ora 900, Sala E233
  Rezultat concurs

IV. 2. Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor și Turism

 1. Lector, poz. 21, disciplinele: Instituții financiar-bancare internaționale; Integrare financiar-monetară; Produse și servicii bancare; Servicii și comunicare bancară.
  Candidat: BORES Ana - Maria - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 03.07.2017, ora 900, Sala E118
  Rezultat concurs

 

V. FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

V. 1. Departamentul de Drept și Științe Administrative

 1. Conferențiar, poz. 11, disciplinele: Drept administrativ. Parte generală; Drept administrativ. Parte specială; Drept şi legislaţie comunitară /Construcţia comunitară europeană; Drept comunitar european.
  Candidat: PASCARIU Liana - Teodora - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 05.07.2017, ora 1400,  Sala H101
  Rezultat concurs 
 2. Conferențiar, poz. 12, disciplinele: Drept civil. Obligaţii; Dreptul afacerilor; Dreptul european al afacerilor; Drept comercial / Drept şi administrarea afacerilor / Drept societar.
  Candidat: DUMITRU Mioara - Maria - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 05.07.2017, ora 1200,  Sala H101
  Rezultat concurs
 3. Lector, poz. 16, disciplinele: Protecţia internaţională a drepturilor omului; Drept internaţional privat; Dreptul familiei; Dreptul comerţului internaţional; Drept civil; Protecţia juridică a drepturilor omului; Drept fiscal.
  Candidat: FLOREA Dumitrița Nicoleta - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 04.07.2017, ora 1300, Sala E 119
 4. Lector, poz. 28, disciplinele: Dreptul european al concurenţei; Drept civil. Succesiuni; Drept civil. Obligaţii. Contracte şi succesiuni; Drept civil; Drept civil. Contracte.
  Candidat: 

 

VII. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

VII. 1. Departamentul de Științe ale Educației

 1. Lector, poz. 20, disciplinele: Tehnologii informaţionale în gestiunea învăţării / managementul proiectelor; Tehnologii informaţionale în managementul proiectelor; Didactica domeniului Ştiinţe (Învăţământ preşcolar); Medii virtuale de comunicare şi socializare; Instruire asistată de calculator.
  Candidat: CRAMARIUC Gabriel - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

  Data, ora și locul desfășurării concursului: 04.07.2017, ora 1200, sala A022
  Rezultat concurs
 2. Asistent, poz. 24, disciplinele: Consiliere psihopedagogică; Psihologia vârstelor; Metodologia cercetării pedagogice; Fundamentele psiho-pedagogiei speciale; Fundamentele psihologiei; Managementul clasei şi al instituţiilor şcolare.
  Candidat: DUCA Diana Sînziana - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz
  Data, ora și locul desfășurării concursului: 04.07.2017, ora 1000, sala A022
  Rezultat concurs

Posturi disponibile la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, postate pe portalul posturilor vacante din învățământul superior al ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

 - Extras din Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante;
 - R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante;
 - Extras Monitor Oficial 569/2017 anunturi posturi didactice;
 - Model coperta dosar - documente dosar concurs.


- perioadă determinată 
semestrul al II-lea

 1. Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării


    Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului ,,Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2'' (microDIAB), Programul Operațional Competitivitate - POC-A1-A1.1.4-E-2015, ID P_37_758, contract de finanțare nr. 120 / 16.09.2016, un post de Cercetator științific / postdoc , pe perioada determinată de 24 de luni, cu o normă de lucru de 83 de ore/lună.
    Anunț complet 
    Rezultat selecție dosare
    Rezultat final
 

    Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului ,,Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2'' (microDIAB), Programul Operațional Competitivitate - POC-A1-A1.1.4-E-2015, ID P_37_758, contract de finanțare nr. 120 / 16.09.2016, un post de Laborant (minim 2 ani experiență), pe perioada determinată de 24 de luni, cu jumătate de normă de lucru.
    Anunț complet 
    Rezultat selecție dosare
    Rezultat probă scrisă
    Rezultat interviu
    Rezultat final
 

    Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului ,,Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2'' (microDIAB), Programul Operațional Competitivitate - POC-A1-A1.1.4-E-2015, ID P_37_758, contract de finanțare nr. 120 / 16.09.2016, un post de Laborant, pe perioada determinată de 24 de luni, cu jumătate de normă de lucru.
    Anunț complet 
    Rezultat selecție dosare 
    Rezultat probă scrisă
    Rezultat interviu
    Rezultat final 

    Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului ,,Analiza interrelației dintre microbiota intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2'' (microDIAB), Programul Operațional Competitivitate - POC-A1-A1.1.4-E-2015, ID P_37_758, contract de finanțare nr. 120 / 16.09.2016, un post de Cercetator Științific Gradul III, pe perioada determinată de 24 de luni.
    Anunț complet 
    Rezultat selecție dosare
    Rezultat final

- perioadă nedeterminată 
 semestrul I 

 

Informații detaliate privind posturile didactice vacante scoase la concurs pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 

Lista cadrelor didactice titularizate pe posturile scoase la concurs conform aprobării Senatului USV din data de 23 februarie 2017.

 

I. FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
I.1. Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană
1. Şef de lucrări, poz. 10, disciplinele:Metabolism macrominerale şi microminerale; Nutriţie contemporană, nutraceutice şi alimente funcţionale; Aspecte nutriţionale în oncologie; Boli de Metabolism şi Nutriţie; Neurologie.
 - candidat:
Claudiu COBUZ - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 1.02.2017, ora 13, sala A113
Rezultat concurs
Rezultat concurs după contestații

II. FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE
II. 1. Departamentul de Geografie
1.Conferenţiar, poz. 8, disciplinele: Geografia regională a României; Tehnici avansate de cartografie digitală; Managementul bazelor de date geospaţiale.
 - candidat: Alexandru Ionuț CRISTEA - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 30.01.2017, ora 09, sala
Rezultat concurs

2.Lector, poz. 16,disciplinele: Potenţialul turistic al României; Geografia turismului; Geografie economică;
 - candidat: Gheorghe CHEIA - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 31.01.2017, ora 10, sala E129
Rezultat concurs

III. FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
III.1. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării
1. Conferenţiar, poz. 13, disciplinele: Teoria limbii şi lingvistică generală; Poetică; Retorică şi argumentare; Stilistica limbii spaniole; Sociolingvistică;
 - candidat: Dorel Mihai FÎNARU - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 30.01.2017, ora 10, sala A206
Rezultat concurs

2. Lector, poz. 29, disciplinele: Introducere în ştiinţele comunicării; Comunicarea în situaţii de criză, Teoria organizaţiilor; Strategii persuasive în comunicare şi RP; Creativitate lingvistică şi publicitară; Cultură politică şi mentalităţi; Ritualuri de comunicare;
 - candidat: Petru-Ioan MARIAN-ARNAT - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 31.01.2017, ora 10, sala A206
Rezultat concurs

III.2. Departamentul de Limbi şi literaturi străine
1. Conferenţiar, poz.11, disciplinele: Limba franceză contemporană; Probleme specifice în traducerea ştiinţelor umaniste; Critica traducerii 1; Critica traducerii 2;
 - candidat: Raluca-Nicoleta BALAȚCHI - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 31.01.2017, ora 12, sala Amfiteatrul D. Leonida
Rezultat concurs

IV. FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
IV. 1. Departamentul de Silvicultură şi Protecţia Mediului
Asistent, poz. 36, disciplinele: Drept şi legislaţie forestieră, Legislaţie, politici şi strategii; Dreptul mediului; Silvicultură, Amenajarea pădurilor I, Amenajarea pădurilor II;
 - candidat: Iulian DĂNILĂ - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, Aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 1.02.2017, ora 12, sala E230
Rezultat concurs

V. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
V. 1. Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Lector, poz. 6, disciplinele: Pedagogie I; Pedagogie II;
 - candidat: Elena BUJOREAN - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 31.01.2017, ora 10, sala A022
Rezultat concurs

V.2. Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
1.Lector, poz.17, disciplinele: Consiliere raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală I; Consiliere raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală II; Consiliere individuală şi de grup; Consiliere individuală şi de grup; Modalităţi de cercetare. Consiliere individuală şi de grup în instituţii educative;
 - candidat: Andreea VÎSLĂ - CV, Fișă verificare, Listă lucrări, aviz
Data, locul şi ora desfăşurării concursului: 31.01.2017, ora 12, sala A022
Rezultat concurs - Extras din Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante
 - Model de Copertă de dosar
 - R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante

 

 ------------------------------- 

ARHIVĂ