Prezentare compartiment Acte de studii


 

      Compartimentul Acte de studii este amplasat în Corpul E, etaj I, sala
E 138, telefon: 0230-216147, 0230-522978, interior 529.


            CONDUCEREA COMPARTIMENTULUI

Coordonator: Secretar şef universitate, jurist Maria MUSCĂ

ECHIPA

        -
Secretar, ing. Camelia COSTIN-CUCU, e-mail:
ccostin@usv.ro

        
- Secretar, Daniela-Giconda BURAC, e-mail: danaburac@usv.ro