Programul Operațional Competivitate POC 2014 - 2020

 

Proiecte în derulare
Nr. crt. Titlu proiect Site proiect Responsabil Durata Informații proiect
1 Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC http://centric.usv.ro/ Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN iunie 2018 – iunie 2023 Comunicat de presă