Proiecte finanţate din fonduri naţionale

Proiecte în derulare      
         
  Proiecte coordonate de USV        
Nr.crt. Titlu Responsabil Data debut Durata
1 Sistem inovativ de monitorizare a calitatii energiei electrice bazat pe transformarea Wavelet in vederea cresterii eficientei energetice a consumatorilor industriali conf.dr.ing. Constantin Filote 01.10.2008 36 luni
2 Sistem informatic integrat pentru identificarea si monitorizarea pacientilor - SIMOPAC prof.dr.ing. Cornel Turcu 01.10.2007 36 luni
3 Sistem inteligent de conducere neliniara robust-adaptiva dupa fluxul rotoric a actionarilor cu motoare asincrone - SICRAMAS conf.dr.ing. Constantin Filote 01.10.2007 33 luni
4 Sistem informatic pentru controlul si verificarea autenticitatii produselor prof.dr.ing. Valentin Popa 01.10.2008 36 luni
6 Studii si cercetari privind optimizarea parametrilor tehnologici asupra injectiei materialelor compozite PA66  conf.dr.ing Petru Cobzaru 01.04.2009 3 ani
8 Cercetari interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-financiare de actiune in evenimentele de risc extrem. Hazarde naturale si accidente tehnologice. prof.dr. Gabriela Prelipcean 01.10.2008 36 luni
9 Sisteme de management intehrat pentru protectia economico-financiara a infrastructurii critice si a personalului impotriva terorismului de orice natura prof.dr. Gabriela Prelipcean 01.10.2008 36 luni
10 Cercetari multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovationale si managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale si functionale avansate prof.dr. Elena Hlaciuc 01.10.2008 36 luni
11 Eficientizarea finantarii IMM-urilor inovative in Romania in conditiile integrarii in UE si ale globalizarii prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.10.2008 36 luni
12 Stategii postaderare de valorificare a avantajului comparativ al firmelor romanesti prin veriga investitiilor straine directe - SPACIS prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean  01.10.2007 36 luni
17 Traducerea ca dialog intercultural prof.univ.dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu    
18 Masterat Didactica Limbilor Moderne Conf. univ. dr. Simona-Aida Manolache 24.02.2010 24 luni
19 Studiu privind adaptarea retelei de drumuri forestiere in conditiile utilizarii funicularelor mobile in activitatea de exploatare a padurilor sl.dr.ing. Marius Miron-Onciul 01.06.2009 2 ani
21 Crearea unei baze de date georeferentiate in podisul Sucevei prin monitorizarea pe imagini digitale a terenurilor degradate, ca suport decizional in reabilitarea ecologica DEGRATER conf.dr.ing. Ovidiu Iacobescu 01.10.2007 25 luni
  Proiecte derulate în colaborare cu USV      
5 Sisteme hidraulice adaptive cu reglare secundara utilizate in scopul cresterii eficientei energetice la consumatorii industriali conf.dr.ing. Mihail Ionescu 01.10.2008 36 luni
7 Tehnologii de mare performanta privind cresterea durabilitatii pieselor prof.dr.ing. Dumitru Amarandei 01.10.2007 36 luni
13 Sistem inteligent de monitorizare si dirijare a traficului cu ajutorul platformelor aeriene robotizate - SIMPAR  prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean  01.10.2007 36 luni
14 Circulatia inetrnationala a fortei de munca din Romania la nivelul Uniunii Europene. Impactul integrarii Romaniei asupra fluxului de forta de munca Romania-U.E. prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean  01.10.2007 39 luni
15 Reducerea contaminarii cu micotoxine pe filiera cerealelor in vederea obtinerii de produse de panificatie, cu continut ridicat de fibre, sigure pentru consum - FIBRESIG conf.dr.ing. Gabriela Pop 01.10.2008 3 ani
16 Cresterea eficientei utilizarii unui fond important de germoplasma locala de porumb din Romania lector Ana Leahu 01.10.2008 33 luni
20 Program de cooperare interinstitutionala pentru diagnosticul, profilaxia si combaterea starilor patologice cu importanta epidemiologica majora la animalele salbatice conf.dr. Nicolae Goicea 01.10.2008 3 ani si 10 luni
         
         
Proiecte incheiate      
         
Proiecte coordonate de USV        
Nr.crt. Titlu Responsabil Data debut Durata
3 Infiintarea laboratorului de incercari pentru dispozitive de identificare in radiofrecventa, de mica distanta (SRD) - SRD-RFID prof.dr.ing. Valentin Popa 01.09.2006 17 luni
4 Infiintarea laboratorului de incercari pentru certificarea conformitatii produselor - CERTeLAB  sl.dr.inf. Eugen Coca 01.09.2006 17 luni
5 Interactiunea gestuala cu sistemele informatice si robotice prof.dr.ing. Stefan Pentiuc 01.11.2006 27 luni
6 Sistem pentru terapia personalizata a tulburarilor de expresie lingvistica prof.dr.ing. Stefan Pentiuc 01.08.2006 27 luni
9 Cercetari privind identificarea in radiofrecventa (RFD)  a vehiculelor ce se deplaseaza cu mare viteza prof.dr.ing. Valentin Popa 01.06.2006  
10 Dezvoltare parteneriate in domeniul tehnologiilor informationale si de comunicatii, in scopul depunerii de proiecte comune, pe tematica RFID, in cadrul programelor nationale si internationale prof.dr.ing. Cornel Turcu 01.07.2006 24 luni
11 Aplicatii ale integralelor multivoce tip HENSTOCK la rezolvarea incluziunilor diferentiale cu intarziei, cu impulsuri, a incluziunilor integrale HAMMERSTEIN si la diagnoza sistemelor automate hibride conf.dr.ing. Bianca Renata Satco 01.10.2006 24 luni
28 Metode inovative de bio-ortopedie pentru reconstructia articulara prof.dr.ing. Emanuel Diaconescu 01.08.2006 28 luni
30 Dezvoltarea unei retele de colaborare in domeniul ingineriei proceselor de prelucrarea cu viteze mari si foarte mari - DERECOVITMAR prof.dr.ing. Dumitru Amarandei 01.10.2006 24 luni
31 Cercetari privind relatiile dintre structura-proprietati material la prelucrarea cu viteze mari si implementarea acestor tehnologii in mediul industrial, cu implicatii in competitivitatea economiei nationale - CENVITMAR  prof.dr.ing. Dumitru Amarandei 01.10.2006 28 luni
38 Cadru integrat de modelare dinamica, evaluare si management al riscurilor evenimentelor extreme prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.08.2006 24 luni
39 Cercetari avansate in modelarea proceselor decizionale specifice evenimentelor de terorism international prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.08.2006 24 luni
  Proiecte derulate în colaborare cu USV      
12 Grid pentru dezvoltarea aplicatiilor de recunoasterea formelor si inteligenta artificiala distribuita - GRIDNORD prof.dr.ing. Stefan Pentiuc 13.09.2007 24 luni
1 Dispozitive cu metastructuri pentru procesarea complexa a semnalelor radio in retelele de comunicatii mobile si prin sateliti prof.dr.ing. Valentin Popa 01.08.2006 28 luni
2 Sisteme bazate pe viziune pentru monitorizare si control inteligent - ViSICoM prof.dr.ing. Adrian Graur 01.08.2006 27 luni
7 Participarea cercetarii romanesti in parteneriate stiintifice internationale pentru promovarea modelelor de productie curate (ProMPC) prof.dr.ing. Valentin Popa 01.08.2006 23 luni
8 Conectarea comunitatii de cercetare stiintifica din nord-estul Tomaniei pentru participare la programele internationale de cercetare in domeniul informaticii aplicate (NEforPC7) prof.dr.ing. Valentin Popa 01.08.2006 23 luni
13 Sistem video inteligent de comanda a semaforizarii intersectiilor destinat diminuarii congestiilor rutiere si reducerii poluarii fizico-chimice si fonice a mediului conf.dr.ing. Laurentiu Dan Milici 01.10.2007 34 luni
14 COMMENG - Modernizarea laboratorului pentru cercetari in ingineria comunicatiilor si sistemelor prof.dr.ing. Alin Potorac 09.09.2008 9 luni
15 Sistem inovativ de monitorizare a calitatii energiei electrice bazat pe transformarea Wavelet in vederea cresterii eficientei energetice a consumatorilor industriali prof.dr.ing. Constantin Filote 01.10.2008 36 luni
16 Contributii in controlul holonic al proceselor de fabricatie Valentin Vlad 01.10.2008 13 luni
17 Sistem informatic pentru controlul si verificarea autenticitatii produselor - ATPROD prof.dr.ing. Valentin Popa 01.10.2008 36 luni
18 Concepte si metode de implementare a aplicatiilor informatice dedicate salarizarii personalului societatilor comerciale prof.univ.dr. Cornel Turcu 01.07.2009 3 zile
19 Cercetari privind proiectarea si implementarea unui sistem inteligent de devize pentru constructii sl.dr.ing. Remus Prodan 11.06.2009 3 zile
20 Proiectarea si implementarea unui sistem de management online al documentelor unei organizatii  sl.dr.ing. Mirela Danubianu 13.05.2009 1 luna
21 Proiectarea si implementarea unui sistem integrat de gestiune a activitatii specifice unei ONG sl.dr.ing. Mirela Danubianu 13.05.2009 1 luna
22 Cercetari privind proiectarea si implementarea unui sistem informatic pentru managementul stocurilor unei societati comerciale de productie publicitara sl.dr.ing. Mirela Danubianu 13.05.2009 1 luna
23 Cercetari privind proiectarea si implemenatrea unuis sistem de urmarire a distributiei de unitati publice in comunitatile mici sl.dr.ing. Mirela Danubianu 13.05.2009 1 luna
24 Studiul si implementarea unui sistem inteligent pentru urmarirea si planificarea resurselor unui IMM sl.dr.ing. Mirela Danubianu 13.05.2009 1 luna
25 Cercetari privind proiectarea si implementarea unui sistem inteligent de gestiune a fondului de carte pentru o biblioteca oraseneasca sl.dr.ing. Mirela Danubianu 13.05.2009 2 zile
26 Proiectarea si implementarea unui sistem de achizitie a datelor privind: Evolutia spatio-temporala a caracteristicilor ecosistemelor acvatice - criteriu de stabilire a dinamicii ecologice sl.dr.ing. Mirela Danubianu 12.06.2009 1 luna
27 Studiul, proiectarea si implementarea unui sistem informatic destinat activitatilor de intermediere servicii  sl.dr.ing. Mirela Danubianu 12.06.2009 3 zile
29 Retea nationala de cercetare in domeniul ingineriei integrate a produselor si proceselor conf.dr.ing.. Costel Mironeasa 01.10.2006 24 luni
32 Dezvoltarea unei retele de colaborare in domeniul tehnologiilor neconventionale conf.dr.ing.. Costel Mironeasa 01.03.2006 24 luni
33 Cercetari avansate asupra nanocompusilor intermetalici din interfata compozitelor aluminiu-fibre de carbon (CNI-ICAF) sl.dr.ing. Petru Cobzaru 01.08.2006 24 luni
34 Platforma tehnologica pentru infrastructuri inteligente in activitatea de retail, cu facilitati de acces mobil - INTELSHOP prof.univ.dr. Doru Tiliute 01.11.2006 24 luni
35 Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate - ZoneMAP prof.univ.dr. Elena Hlaciuc 01.10.2006 23 luni
36 Simulator multisenzorial pentru navigarea in universuri virtuale, bazat pe thnologiile Realitatii Virtuale - Sim-Space prof.univ.dr. Elena Hlaciuc 01.11.2006 23 luni
37 Procesul de integrare a Romaniei in economia europeana. Dimensiuni istorice si contemporane.  prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 01.07.2006 27 luni
40 Securitatea sistemelor si actiunilor militare si civil-militare in gestionarea crizelor si conflictelor armate prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 03.12.2006 24 luni
41 Cercetari avansate privind folosirea cerealelor si deseurilor cerealiere pentru obtinerea bio-etanolului si al bio-metanolului folositi ca resurse energetice alternative in cadrul bio-economiei (BIO-ECO) prof.dr.ing. Sonia Gutt 01.08.2006 25 de luni si 15 zile
42 Cercetari privind optimizarea productiei la societatea comerciala SC KILLER SRL  lector dr. Cristina Hretcanu 02.05.2007 12 luni
43 Dezvoltarea competentei metacognitive la studentii din anul I (A-I invata pe studenti cum sa invete) lector dr. Otilia Clipa 01.10.2008 18 luni
44 Variatia raspunsului dendroclimatologic al fagului (Fagus Sylvatica) aflat la limita estica a arealului ing. Catalin Roibu 01.12.2006 24 luni
45 Tehnologii de reabilitare a functionalitatii ecosistemelor de molid afectate de factori biotici perturbatori prof.dr.ing. Radu Cenusa 01.08.2006 26 luni
46 Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru gestionarea durabila a padurilor NATFORMAN prof.dr.ing. Radu Cenusa 24.07.2006 2 ani si 1 luna
47 Reconstructia ecologica prin procedee de microremediere a solurilor degradate de activitatile miniere RECOSOL prof.dr.ing. Radu Cenusa 01.10.2006 2 ani
48 Relatia climat-arbore in ecosistemele de la limita superioara a padurii evaluata prin tehnici de dendroclimatologie si xilologie ing. Cristian Sidor 04.10.2007 18 luni
49 Studiu diversitatii structurale in ecosistemele de fag (Fagus Sylvatica L.) din nordul si centrul Moldovei sl.dr.ing. Daniel Avacaritei 17.09.2007 2 luni