Proiecte finanțate din fonduri europene - POSDRU

 

Proiecte în derulare    
       
Proiecte coordonate de USV      
Nr.crt. Titlu Responsabil Durata
1 DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică şi consiliere pentru Conf. univ. dr. Alunica MORARIU Iulie 2015 – Decembrie 2015
2 “SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare” prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN aprilie 2014 – octombrie 2015
3 Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii - DPUS conf.univ.dr. Georgel NEAMȚU mai 2014 – noiembrie 2015
4 Dezvoltarea Învățământului Superior bazat pe competențe prin îmbunătățirea calității și facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Științe Administrative și Juridice – DISSAJ conf.univ.dr. Alunica MORARIU mai 2014 – septembrie 2015
5 Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin cercetare doctorala-PRO-DOCT  prof.univ.dr.ing. Valentin POPA februarie 2010 – februarie 2013
6 Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate (POST-DOC PRiDE)  prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR  aprilie 2010 – aprilie 2013
7 Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN 01.12.2010 – 30.11.2013
8 Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica invatarii-predarii interactive - EPIGON conf.univ.dr. Mariana BOCA septembrie 2010 - septembrie 2013
9 Doctoral Burses at USV  prof.univ.dr. Horia BARLEANU octombrie 2008 – septembrie 2011
10 Proiecte derulate în colaborare cu USV    
11 PLM Adaptor prof.univ.dr.ing. Dumitru AMARANDEI 2009 - 2013
12 Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri - PRACTeam prof.univ.dr. Elena HLACIUC 01.10.2010 - 30.09.2013
13 Bursa de proiecte prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN 01.11.2010 –30.04.2013
14 Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice în învățământul preuniversitar lector univ.dr. Otilia CLIPA 2009 - 2012
       
Proiecte încheiate    
Nr.crt. Titlu Responsabil Durata
1 Program privind promovarea si formarea profesionala a personalului medical in domeniul TIC si al managementului sistemului de sanatate publica – PROMED  prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR martie 2009 – octombrie 2010
2 Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare, inovare, IT din intreprinderi in domeniul proiectarii si implementarii tranzactiilor electronice – PERFECT TEL conf.univ.dr.ing. Cristina TURCU martie 2009 – iulie 2010