Proiecte finanțate din fonduri europene POCU 2014 - 2020

 

Proiecte în derulare    
Nr. crt. Titlu proiect Responsabil Durata
1 Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR

Prezentare proiect
Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN ianuarie 2018 – ianuarie 2021