Proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (Granturi SEE)

 

Proiecte în derulare    
       
Proiecte coordonate de USV      
Nr.crt. Titlu Responsabil Durata
1 Inițierea de Grupuri locale  de Educatie parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP Conf. univ. dr. Ioana COZIANU 14 iulie 2015 – 31 octombrie 2016