Regulament

 
 

REGULAMENTUL privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, aprobat prin Ordinul nr. 657 / 24.11.2014