Staff USV

Conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Rector

Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA
e-mail: valentin @ eed.usv.ro

 
Prorector cu activitatea didactică şi
asigurarea calităţii

Prof.univ.dr. Mircea DIACONU
Telefon: +40 230 520081 / 507
Fax: +40 230 520080
e-mail: mircea_a_diaconu @ hotmail.com

 
Prorector cu activitatea ştiinţifică

Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN
e-mail: dimian @ eed.usv.ro

 
Prorector cu baza materială şi
probleme studenţeşti

Prof.univ.dr.ec. Gabriela PRELIPCEAN
e-mail: gabrielap @ seap.usv.ro

 
Prorector cu imaginea universităţii,
relaţii internaţionale şi
dezvoltare europeană

Prof.univ.dr. Ştefan PURICI
e-mail: stefanp @ atlas.usv.ro

 
Secretar Şef Universitate  

Ing. Maria MUSCĂ
Telefon: +40 230 520081 / 502
Fax:
+40 230 520080
e-mail: maria @ usv.ro

 
Secretar Relaţii Internaţionale  

Ing. Carmen SOCIU
Telefon: +40 230 520316; +40 230 520081 / 523
Fax: +40 230 520080
e-mail: relint @ usv.ro

 
Director General Administrativ

Ing. Cătălin VELICU

 
Director Economic

Ec. Geanina MĂCIUCĂ

 
Decan
Facultatea de Drept și
Științe Administrative

Conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU
Telefon: +40 230216147 / 304
Fax: +40 230520080
e-mail: decan @ fdsa.usv.ro

Decan
Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport

Prof. univ. dr. Petru GHERVAN
Telefon: +40 230216147 / 101
e-mail: petrug @ usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Inginerie
     Alimentară

Prof. univ. dr. Mircea OROIAN
Telefon: +40 230 520267; +40 230 520081 / 515
Fax: +40 230 520267
e-mail:  m.oroian @ fia.usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Inginerie Electrică
     şi Ştiinţa Calculatoarelor

Prof. univ. dr. ing. Ştefan-Gheorghe PENTIUC
Telefon: +40 230 24801; +40 230 520081 / 220
Fax: +40 30 520277
e-mail: pentiuc @ eed.usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Inginerie Mecanică,
     Mecatronică şi Management

Prof. univ. dr. ing. Ilie MUSCĂ
Telefon:
e-mail: iliem @ fim.usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Istorie
     şi Geografie

Prof. univ. dr. Vasile EFROS
e-mail: efros @ atlas.usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Litere şi
     Ştiinţe ale Comunicării

Conf. univ. dr. Luminiţa TURCU
e-mail: luminitaturcu @ litere.usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Silvicultură

Conf. univ. dr. ing. Sergiu Andrei HORODNIC
Telefon: +40 230 216147/126 +40 230 521664
Fax: +40 230 520080
e-mail: horodnic @ usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Ştiinte Economice
     şi Administraţie Publică

Prof. univ. dr. ec. Carmen-Eugenia NĂSTASE
Telefon:
Fax:
e-mail: carmenn @ seap.usv.ro

 
Decan
     Facultatea de Ştiinţe
     ale Educaţiei

Conf. univ. dr. Aurora Adina COLOMEISCHI
Telefon:  +40 230 520465
Fax: +40 230 520465
e-mail: iadina @ usv.ro