Studii doctorale în USV  Rezultatele procesului de selecție a candidaților pentru obținerea de sprijin financiar în cadrul proiectului ANTERPRENORDOC.

  Anunț - proiect Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC

  
  Alegeri studenți doctoranzi


 - Anunț rezultat, loc bugetat, anul III - SDSSU


Admitere Doctorat 2020

Regulamente Doctorat

 

    - Hotărârea Senatului USV nr. 5 din 04 februarie - Planul de taxe și tarife 2017_2018
    - Plan de taxe și tarife 2017-2018
    - Decizie privind Componența Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat - USV
    - Lista tezelor de doctorat finalizate în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

 

Ordine ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind atribuirea titlurilor de Doctor

Domeniile de doctorat existente în universitate şi conducătorii de doctorat

Formulare

Informații susținere teză doctorat

• Arhivă admitere Doctorat 2019