Studii doctorale Ón USV

 


Nou

 

Metodologia de admitere pentru Doctorat

Acte necesare la admitere DOCTORAT

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare (inclusiv foaia matricolă) în original;
 4. diploma de studii universitare de masterat cu anexa corespunzătoare (foaia matricolă) în original sau adeverinţa de absolvire (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) – în original
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor publicate;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
 8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);;
 9. certificatul de competenţă lingvistică USV / internaţională (DALF, TOEFL, ZD, DELE);
 10. cartea de identitate – copie;
 11. chitanţă de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).

Taxe

 


Domeniile de doctorat existente în universitate şi conducătorii de doctorat

Anexe:

 • Plan individual   DOC   PDF
 • Cerere sustinere raport   DOC   PDF
 • Acord sustinere teza   DOC   PDF
 • Cerere doctorand pentru sustinere publica   DOC   PDF
 • Declaratie de originalitate   DOC   PDF
 • Propunere comisie teza   DOC   PDF

Home