Taxe pentru eliberarea actelor de studii


(Conform HS nr.109 din 27.07.2016)

Nr. crt.

Denumire

Valoare
[RON]

1

taxa duplicat diplomă

300

2

taxa duplicat supliment la diplomă (anexă la diplomă)

300

3

taxa duplicat certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

200

4

taxa duplicat foaie matricolă (anexă la certificat)

200

5

taxa duplicat certificat de perfecţionare (definitivat, grad didactic II, grad didactic I)
de la camera E 137

200

6

taxa duplicat al Rezultatelor examenului de licenţă / diplomă / absolvire (anexa 2 la diplomă, pentru promoţiile 1996 şi 1997)

150

7

taxa pentru obţinerea diplomei în regim de urgenţă

60

8

taxa pentru obţinerea suplimentului la diplomă anexă la diplomă în regim de urgenţă

60

9

taxă pentru obţinerea certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în regim de urgenţă

60

10

taxa pentru obţinerea foii matricole anexă la certificat de absolvire a DPPD în regim de urgenţă

60

11

taxă pentru obţinerea certificatului de perfecţionare (grad didactic II, grad didactic I) în regim de urgenţă
de la camera E 137

60

12

taxa pentru eliberarea unei adeverinţe de studii în caz de pierdere a duplicatului diplomei sau duplicatului foii matricole / suplimentului la diplomă

125

13

taxa pentru eliberarea adeverinţelor de autentificarea actelor de studii, servind la Minister, ambasade, diferite instituţii, publicarea pierderii actului de studii în Monitorul Oficial 

50